Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες των Πανεπιστημίων

Νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας για τη διαμονή των φοιτητών στις εστίες των Πανεπιστημίων

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φοιτητικά Νέα», εστάλη σήμερα νέα εγκύκλιος από το Υπουργείο Παιδείας προς τους Πρυτάνεις όλων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, για το θέμα της παραμονής των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες της χώρας. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την εγκύκλιο, η Ειδική Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του κορωνοϊού συνεδρίασε στις 28.03.2020 μετά από ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας πως:

  • αναζητήθηκαν στοιχεία σχετικά με την ύπαρξη είτε επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, είτε μη διαγνωσμένων αλλά πιθανών κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 τα οποία έχουν ήδη αναφερθεί στον Ε.Ο.Δ.Υ., μεταξύ των νομίμως διαμενόντων στις εστίες των Α.Ε.Ι. ή του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των ιδρυμάτων, δεν υπήρξε κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα, ενώ μόνο τρεις (3) φοιτητές σε μία εστία είχαν εμφανίσει συμπτώματα. Αντίστοιχα, αναφέρθηκαν περιπτώσεις φοιτητών οι οποίοι έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό και τους έχει ήδη επιβληθεί υποχρεωτικά από τον Ε.Ο.Δ.Υ. ο κατ’ οίκον περιορισμός τους.
  • το μεγαλύτερο ποσοστό των δικαιούχων που πληρούσαν τις προϋποθέσεις στέγασης σε ξενοδοχειακές μονάδες, έχει ήδη μεταφερθεί σε εννέα (9) ξενοδοχεία εντός της ελληνικής επικράτειας, αρκετές εστίες έχουν ήδη εκκενωθεί, ενώ σε άλλες παραμένει περιορισμένος αριθμός διαμενόντων φοιτητών, με αποτέλεσμα να έχει περιοριστεί σημαντικά ο κίνδυνος διασποράς του ιού.

και σύμφωνα με πληροφορίες αποφάσισε ότι:

  • οι φοιτητές που έχουν παρουσιάσει συμπτώματα ή έχουν επιστρέψει από το εξωτερικό, δύνανται κατ’ εξαίρεση να παραμείνουν στις εστίες αποκλειστικά σε περιορισμό εντός του δωματίου τους, χωρίς να έρχονται σε επαφή με οποιονδήποτε τρίτο και σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. για καραντίνα και κατ’ οίκον νοσηλεία υπόπτου κρούσματος με πρόσβαση σε ιατρική παρακολούθηση εάν είναι απαραίτητο (π.χ. ομάδα αυξημένου κινδύνου ή επιδείνωση συμπτωμάτων).
  • τυχόν λοιποί εναπομείναντες στις εστίες για εξαιρετικούς λόγους δύναται να παραμείνουν κατ’ εξαίρεση αποκλειστικά μέχρι να καταστεί δυνατή η μετακίνησή τους προς τον τόπο κατοικίας τους και σε συνθήκες περιορισμού σύμφωνα με τις γενικότερες οδηγίες για τον πληθυσμό.

Για το ως άνω χρονικό διάστημα και έως την πλήρη εκκένωση των εστιών δύνανται να παρέχονται υπηρεσίες σίτισης με πακέτο στους ανωτέρω φοιτητές, με λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων κατά την παραλαβή τους και την αποφυγή προσωπικής επαφής.

Επίσης για λόγους διατήρησης των σωστών υγειονομικών συνθηκών θα πρέπει να συνεχίσει η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εστίες και να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα ατομικής προστασίας εκ μέρους του προσωπικού καθαριότητας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr