Φοιτητικό Επίδομα: Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για τα 2000 ευρώ!

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Φοιτητικό Επίδομα: Ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για το αυξημένο ποσό των 2000 ευρώ

Φοιτητικά Επιδόματα: Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, που σας παρουσιάζουν ΠΡΩΤΟΙ τα «Φοιτητικά Νέα», οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του αυξημένου στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού για τους συγκατοικούντες φοιτητές υποβάλλονται από την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, μέσω της ειδικής εφαρμογής του υπουργείου Παιδείας, όπως περιγράφεται στην νέα ΕΚΓΥΚΛΙΟ.

Επιπλέον, μέσα από την ΕΓΚΥΚΛΙΟ μπορείτε να ενημερωθείτε για τα επιπρόσθετα κριτήρια που απαιτούνται στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί.

Πατήστε εδώ για να αποκτήσετε πρόσβαση στην εγκύκλιο.

Συμπληρωματική υποβολή πεδίων συγκατοίκησης στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2021-2022: Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενημερώνει όσους υπέβαλαν αίτηση για το στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και ανήκουν στην περίπτωση συγκατοίκησης, σύμφωνα με την παρ.2  του άρθρου 1 της υπ΄αριθμ.128839/Ζ1/20-10-2022 (Β΄5438) κοινής υπουργικής απόφασης: «Στην περίπτωση φοιτητή που συγκατοικεί με άλλο προπτυχιακό φοιτητή ΑΕΙ που φοιτά για την απόκτηση πρώτου πτυχίου και δεν έχει υπερβεί τη διάρκεια φοίτησης ως προς τα εξάμηνα που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, κι εφόσον τα Τμήματα/Σχολές σπουδών του φοιτητή και του συγκατοικούντος φοιτητή βρίσκονται στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα, χορηγείται ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ», ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ανοίξει εκ νέου, το διάστημα από Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 έως Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022, προκειμένου να συμπληρωθούν στις ήδη υποβληθείσες αιτήσεις αποκλειστικά και μόνο τα ακόλουθα πεδία που αφορούν στον συγκατοικούντα φοιτητή:

α) Αριθμός  της Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του συγκατοικούντος φοιτητή,

β) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του συγκατοικούντος φοιτητή,

γ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο μισθωτήριο του συγκατοικούντος φοιτητή.

Τα στοιχεία συγκατοίκησης θα υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα (όπως περιγράφεται στην εκδοθείσα ΕΓΚΥΚΛΙΟ). Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή των στοιχείων

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

Η εγκύκλιος εδώ για όλες τις πληροφορίες.


Η εγκύκλιος για συγκατοικούντες φοιτητές


Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.