Πρωτοετείς πως θα προμηθευτείτε τα φοιτητικά συγγράμματα σας

Πρωτοετείς πως θα προμηθευτείτε τα φοιτητικά συγγράμματα σας

Φοιτητικά Συγγράμματα (Εύδοξος): Μία ιδιαίτερα σημαντική παροχή της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, είναι η δωρεάν διανομή συγγραμμάτων στους φοιτητές μέσα από την Πλατφόρμα Εύδοξος.

Η ηλεκτρονική Υπηρεσία ΕΥΔΟΞΟΣ (www.eudoxus.gr) πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών των Πανεπιστημίων και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.) της επικράτειας καθώς και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.).


Η πλατφόρμα αφορά κατ’ αποκλειστικότητα το προπτυχιακό μέρος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο κάθε φοιτητής χρησιμοποιεί την πλατφόρμα καθ’ όλη την διάρκεια των σπουδών του, από τη στιγμή της ενεργοποίησής του. Για το διάστημα που θα χρησιμοποιεί την υπηρεσία έχει τη δική του φοιτητική καρτέλα με τα στοιχεία του και το ιστορικό των δηλώσεων για κάθε εξάμηνο. 

Το πρόγραμμα «Εύδοξος» αφορά τις δηλώσεις και μετέπειτα τη διανομή Συγγραμμάτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της Επικράτειας. Στόχος του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) της Δράσης είναι να αποτελέσει το κεντρικό σημείο για την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά στη διάθεση και διαχείριση των Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων.

Με τον νέο τρόπο διανομής όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες για την παραλαβή των Συγγραμμάτων από τους φοιτητές αυτοματοποιούνται και επιταχύνονται. Ο κύριος σκοπός της Δράσης είναι η πλήρης ενημέρωση των φοιτητών για τα προτεινόμενα Συγγράμματα καθώς καιη έγκαιρη διανομή τους, παράγοντες που συμβάλλουν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Όλοι οι φοιτητές σε κάθε εξάμηνο της φοίτησής τους είναι απαραίτητο να εισέλθουν στην υπηρεσία που αφορά στη Δήλωση Συγγραμμάτων για να μπορέσουν να παραλάβουν Συγγράμματα.

Συγκεκριμένα, οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα σε κάθε εξάμηνο να εισέλθουν στο σύστημα του «Εύδοξος», να ενημερωθούν για τα Συγγράμματα που προτείνουν οι διδάσκοντες των μαθημάτων και να δηλώσουν τα Συγγράμματα που επιθυμούν. Επιπλέον, έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες για τον τόπο παραλαβής των δηλωθέντων βιβλίων.

ΠΟΤΕ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΝΟΜΗ

Αφού ολοκληρώσουν τη Δήλωση Συγγραμμάτων παραλαμβάνουν στο e-mail που καταχώρισαν έναν κωδικό PIN. Χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έλαβε κάθε φοιτητής από το «Εύδοξος» έχει άμεσα τη δυνατότητα να παραλάβει τα Συγγράμματά του από το σημείο διανομής που έχει αναλάβει τη διαδικασία παράδοσης για το κάθε βιβλίο, αφού γίνει έλεγχος ταυτοπροσωπίας του φοιτητή.

Πως λειτουργεί το σύστημα Εύδοξος;

Κάθε εκδότης προμηθεύεται έναν Κωδικό Πρόσβασης, που θα του χρησιμεύσει στο Κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα, όπου και θα υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία από τα βιβλία που κρίνει ότι ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πανεπιστημίων, ενώ γνωστοποιεί τα σημεία διανομής και τα διαθέσιμα αποθέματα.

Συγχρόνως, τα τμήματα επιλέγουν από τα διαθέσιμα συγγράμματα όσα αποφασίζουν ότι απαιτούνται και τα δηλώνουν στη Γραμματεία κάθε τμήματος.

Οι φοιτητές μέσω του συστήματος «Εύδοξος» στο www.eudoxus.gr όπου πιστοποιείται η ταυτότητά τους, ελέγχουν τα συγγράμματα που αντιστοιχούν στα συγκεκριμένα μαθήματα και γνωρίζουν αμέσως ποια είναι η διαθεσιμότητα και πού μπορούν να τα παραλάβουν.

Σε κάθε φοιτητή δίνεται ένας προσωπικός κωδικός από το Τμήμα (μετά την εγγραφή του στο Τμήμα), για να μπορεί να παραλαμβάνει τα συγγράμματα χωρίς καθυστέρηση, αλλά και δίνει στο υπουργείο τη δυνατότητα να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο για την πορεία της διανομής και να φροντίζει για την ταχεία αποτίμηση και πληρωμή των εκδοτών βάσει του εκτελεσθέντος έργου.

Σύμφωνα με τους όρους της συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εύδοξος», ο φοιτητής δηλώνει ότι τα Συγγράμματα που επιλέγει και παραλαμβάνει μέσω του προγράμματος αντιστοιχούν στα μαθήματα τα οποία έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του και νομίμως παρακολουθεί στο ακαδημαϊκό του Τμήμα κατά το τρέχον εξάμηνο και για τα οποία διατηρεί το δικαίωμα της παραλαβής των αντίστοιχων Συγγραμμάτων.

Πόσα συγγράμματα δικαιούται ένας φοιτητής;

Ολοι οι προπτυχιακοί φοιτητές και σπουδαστές των πανεπιστημίων δικαιούνται να επιλέξουν και να προμηθευτούν δωρεάν αριθμό διδακτικών συγγραμμάτων, ίσο με τον συνολικό αριθμό των υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου.

Εάν προπτυχιακοί φοιτητές ή σπουδαστές επιλέξουν περισσότερα επιλεγόμενα μαθήματα από όσα απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου, το δικαίωμα επιλογής και δωρεάν προμήθειας διδακτικών συγγραμμάτων, δεν επεκτείνεται και στα επιπλέον μαθήματα που αυτοί επέλεξαν και εξετάστηκαν, ακόμη και αν αυτά υπολογίζονται για τη λήψη του πτυχίου.

Για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ Δήλωσης Συγγραμμάτων πατήστε ΕΔΩ.

Συχνές Ερωτήσεις

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr