Πληροφορίες για τη σίτιση αλλοδαπών φοιτητών

Πληροφορίες για τη σίτιση αλλοδαπών φοιτητών

Οι αλλοδαποί φοιτητές που υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους για τη σίτιση υποχρεούνται τα έγγραφα που προέρχονται από τη χώρα τους να τα επικυρώνουν από τις επίσημες αρχές αυτής (πρεσβείες, προξενεία) ή από δικηγόρο.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr