Έξι Υποτροφίες από το Κληροδότημα Ιωάννου Β. Τσουκαλά ύψους 150 ευρώ μηνιαίως για 2 έως 4-5 χρόνια

Έξι Υποτροφίες από το Κληροδότημα Ιωάννου Β. Τσουκαλά ύψους 150 ευρώ μηνιαίως για 2 έως 4-5 χρόνια

Υποτροφίες: Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου εκπροσωπούμενο νομίμως από τον Πρόεδρό του προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για το διορισμό έξι 6 υποτρόφων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρωτοετείς φοιτητές και σπουδαστές όλων των Ανωτάτων και Ανωτέρων Σχολών ΑΕΙ ΤΕΙ και Δημοσίων ΙΕΚ να υποβάλουν σχετική αίτηση διορισμού τους ως υποτρόφων του Κληροδοτήματος Ιωάννου Β Τσουκαλά.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως 9 μήνες ετησίως και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους 2 ή 4-5 χρόνια.

Δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης

2. Πιστοποιητικό του Δήμου Σκοπέλου που θα βεβαιώνει ότι ο ένας εκ των δύο γονέων κατάγεται από τη Δ.Κ Γλώσσης και είναι γραμμένος στα δημοτολόγια ή στα Μητρώα Αρρένων του Δ.Κ Γλώσσης του Δήμου Σκοπέλου

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολ έτους 201 7 του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων αυτού Το καθαρό εισόδημα στο εκκαθαριστικό δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 30.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 για κάθε παιδί της οικογένειας

4. Βεβαίωση της Σχολής στην οποία φοιτά ο προτεινόμενος στην οποία να . φαίνεται ο χρόνος εγγραφής του σ αυτή

5. Βεβαίωση της Σχολής που θα βεβαιώνει ότι έχουν περάσει τα 3/5 των μαθημάτων τους για κάθε χρόνο υποτροφίας

6. Αντίγραφο απολυτηρίου Γυμνασίου Γλώσσας

7. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου Γλώσσας

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στο Δημοτικό Κατάστημα Γλώσσης εντός προθεσμίας δεκαπέντε 15 ημερών από της δημοσίευσης της παρούσης.

Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ποσό των 150,00 ευρώ μηνιαίως 9 μήνες ετησίως και χορηγείται έως το τέλος των σπουδών τους 2 ή 4-5 χρόνια.

Ο διορισμός των υποτρόφων θα γίνει ύστερα από επιλογή από την Επιτροπή Κρίσεως του κληροδοτήματος.

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλες τις τελευταίες προκηρύξεις υποτροφιών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr