ΔΟΑΤΑΠ, doatap, Αριθμός αιτήσεων, αναγνώρισης Μεταπτυχιακών, αναγνώρισης Διδακτορικών, βασικών τίτλων σπουδών ΔΟΑΤΑΠ: Αριθμός αιτήσεων αναγνώρισης Μεταπτυχιακών - Διδακτορικών και βασικών τίτλων σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ: Αριθμός αιτήσεων αναγνώρισης Μεταπτυχιακών - Διδακτορικών και βασικών τίτλων σπουδών

Φθίνουσα πορεία ακολουθεί ο αριθμός των αιτήσεων προς τον ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση βασικών τίτλων σπουδών, ενώ για τους Μεταπτυχιακούς τίτλους ετησίως γίνονται από 1.951 έως 3.497 αιτήσεις και για Διδακτορικούς τίτλους από 273 έως 679.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΔΟΑΤΑΠ:

2014

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων  1059
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2.536
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  273

2013

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1387
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 1951
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 305

2012

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 1679
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2478
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 409

2011

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2151
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 2747
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων 557

2010

 • Αιτήσεις Βασικών Τίτλων 2801
 • Αιτήσεις Μεταπτυχιακών Τίτλων 3.497
 • Αιτήσεις Διδακτορικών Τίτλων  679

Πως γίνεται ο έλεγχος των  τίτλων σπουδών

Ο ΔΟΑΤΑΠ προβαίνει σε όλες τις σχετικές ενέργειες προς έλεγχο και επιβεβαίωση της γνησιότητας των κατατεθέντων προς αναγνώριση τίτλων σπουδών που περιλαμβάνουν- εκτός των επικυρώσεων που είναι απαραίτητο να φέρουν οι προς αναγνώριση τίτλοι και τα συνοδευτικά αυτών έγγραφα:

α/ την απαίτηση απευθείας αποστολής στον Οργανισμό συγκεκριμένων εγγράφων αφορούν των τους αιτούντες από τα ίδια τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της αλλοδαπής,

β/ αλληλογραφία με τις ελληνικές προξενικές αρχές στην χώρα που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές,

γ/ επικοινωνία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες της αλλοδαπής (π.χ. γραφείο NARIC της χώρας που πραγματοποιήθηκαν οι σπουδές), και

δ/ έλεγχο από ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των στοιχείων των Ιδρυμάτων και των κατά περίπτωση προγραμμάτων σπουδών και άλλων.

ΔΟΑΤΑΠ: Δεν γνωρίζουμε σε πόσους δόθηκε ισοτιμία από το ΙΤΕ

Λόγω μη ύπαρξης ηλεκτρονικού αρχείου του ΙΤΕ δεν είναι δυνατός ο εντοπισμός του αριθμού των αποφοίτων Ανωτέρων Δραματικών Σχολών που έχουν λάβει ισοτιμία των πτυχίων τους .

Αυτό τονίζεται σε έγγραφο του ΔΟΑΤΑΠ, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, πριν ένα χρόνο, ενώ υπογραμμίζονται τα εξής:

Α. Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτει ότι η διαδικασία για την απόκτηση βεβαίωσης ισοτιμίας απαιτούσε την κατάθεση σχετικής αίτησης συνοδευόμενης από αριθμό δικαιολογητικών στα οποία συμπεριλαμβάνονταν οπωσδήποτε το Δίπλωμα της Ιδιωτικής Σχολής, η βαθμολογία των μαθημάτων και το Απολυτήριο Λυκείου, χωρίς καμιά περαιτέρω απαίτηση συμπληρωματικής εξέτασης.

Β. Δεν είναι δυνατή η εύρεση και αποστολή της τελευταίας χορηγηθείσας βεβαίωσης, λόγω της, όπως προαναφέρθηκε, μη ύπαρξης ηλεκτρονικού αρχείου του ΙΤΕ

Πηγή: esos.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr