ΔΟΑΤΑΠ, Δικαίωμα, επανεξέτασης, ισοτιμίας, προγράμματος, σπουδών, doatap ΔΟΑΤΑΠ: Επανεξέταση της ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ: Επανεξέταση της ισοτιμίας προγραμμάτων σπουδών

Επισημαίνεται ότι ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. διατηρεί το δικαίωμα της επανεξέτασης της ισοτιμίας προγράμματος σπουδών εφόσον στη πορεία διαπιστώνει ότι τα κριτήρια σπουδών, προαγωγής, εξέτασης και διάρκειας σπουδών αφίστανται των προϋποθέσεων που διέπουν τη λειτουργία και οργάνωση σπουδών στην Ελλάδα. Οι αξιολογήσεις προγραμμάτων σπουδών της αλλοδαπής οφείλουν να γίνονται αντιληπτές ως αποφάσεις υφιστάμενες σε συνεχή και επαναλαμβανόμενο έλεγχο, ανάλογα με τη διαμόρφωση τυχόν νέων δεδομένων, πιθανές αλλαγές στις ακολουθούμενες ακαδημαϊκές πρακτικές στα Ιδρύματα της αλλοδαπής, μεταβολές στη νομοθεσία και συμπληρώσεις στην υφιστάμενη νομολογία, σύμφωνα με τους κανόνες της χρηστής διοίκησης και τον νόμο.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε σήμερα ο ΔΟΑΤΑΠ.

Διευκρίνιση για τον μέγιστο αριθμό αποδεκτών πιστωτικών μονάδων ανά εξάμηνο

Μετά από συζήτηση στην Ολομέλεια Δ.Σ. 174/6-11-2015 ερωτημάτων σχετικών με την από 17-7-2015 απόφαση του Δ.Σ. σύμφωνα με την οποία από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 και μετά οι πιστωτικές μονάδες ανά ημερολογιακό εξάμηνο θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 30 ECTS., διευκρινίζεται ότι θα γίνονται αποδεκτές από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. περισσότερες των 30 ECTS ανά εξάμηνο μόνο εφόσον ο υπερβάλλων αριθμός ECTS αφορά σε μαθήματα που ο φοιτητής τα έχει αποδεδειγμένα διδαχθεί σε προηγούμενο εξάμηνο, απέτυχε στην εξέτασή τους τότε και στα οποία επανεξετάζεται.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr