Επικαιροποίηση μέτρων σχετικών με την πλήρη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Επικαιροποίηση μέτρων σχετικών με την πλήρη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού: Επικαιροποίηση μέτρων σχετικών με την πλήρη λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σε συνέχεια και κατ΄εφαρμογήν της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ενημερώνει ότι:

  1. ΠΑΥΕΙ από 1.7.2020 η ειδική άδεια απουσίας σε υπάλληλους, οι οποίοι ενέπιπταν στις ομάδες αυξημένου κινδύνου και οι εν λόγω υπάλληλοι ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ στις θέσεις τους.
  2. ΠΑΥΕΙ η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού για υπαλλήλους- γονείς μαθητών δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου από 26.6.2020 και γυμνασίου από 12.6.2020.
  3. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού για υπαλλήλους- γονείς παιδιών που φοιτούν σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς έως 31.7.2020.
  4. Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι- γονείς, των οποίων τα τέκνα δεν προσέρχονται στους βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης, δεν έχουν πλέον το δικαίωμα της χρήσης άδειας ειδικού σκοπού, ως εκ τούτου, οφείλουν να επιστρέψουν στην εργασία τους.ΔΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ η χορήγηση της αναρρωτικής άδειας ειδικού σκοπού, στις περιπτώσεις που υπάλληλος του Πανεπιστημίου απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID, κατά τα οριζόμενα στο πεδίο Γ’ της ΔΙΔΑΔ/Φ.69/111/οικ.8196. Οι εν λόγω υπάλληλοι υποχρεούνται να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
  5. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ κανονικά η αποστολή καθημερινών στοιχείων από τις Υπηρεσίες για όλο το προσωπικό τους στη Διεύθυνση Διοικητικού, για την ανάρτησή τους στην ειδική εφαρμογή του παρουσιολογίου του COVID 19.

Επισυνάπτεται η ΔΙΔΑΔ/Φ.69/120/12705/30.6.2020, σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr