Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Αποκαθίσταται η πλήρης λειτουργία του Ιδρύματος

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Αποκαθίσταται η πλήρης λειτουργία του Ιδρύματος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικό προσωπικό)

Σε συνέχεια και εφαρμογή των εγκυκλίων ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/ 9.6.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, σας γνωρίζουμε ότι αποκαθίσταται η πλήρης λειτουργία του Πανεπιστημίου μας και έως εκ τούτου:

Α.   Το προσωπικό όλων των κατηγοριών (μέλη ΔΕΠ, Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. και Διοικητικό προσωπικό) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υποχρεούται από 1.6.2020 σε αυτοπρόσωπη φυσική παρουσία κατά τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανά κατηγορία προσωπικού.

Στους ανωτέρω υπαλλήλους δεν συμπεριλαμβάνονται  οι υπάλληλοι που απουσιάζουν δικαιολογημένα:

  • Με άδεια ειδικού σκοπού,
  • Με ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου, και
  • Με κάθε είδους άδεια βάσει των παγίων διατάξεων.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την «ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου», η εγκύκλιος ΔΙΔΑΔ/Φ.69/9670/18.5.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζει ως ομάδες αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID 19 από 15.5.2020 αποκλειστικά  τις κάτωθι:

1.1. Άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Για την υπαγωγή στην εν λόγω ρύθμιση λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησης του ατόμου.

1.2. Άτομα με βαριά καρδιοπάθεια, ή και άτομα με χρόνια καρδιαγγειακά νοσήματα, που εμφανίζουν την ακόλουθη συμπτωματολογία: κλάσμα εξώθησης αριστεράς κοιλίας: <40%, ενεργό

ισχαιμία του μυοκαρδίου, άνω του μετρίου βαθμού στένωση ή ανεπάρκεια μιτροειδούς ή αορτικής βαλβίδας, πνευμονική υπέρταση, ιστορικό πρόσφατης καρδιοχειρουργικής επέμβασης (προ τριμήνου), καθώς και οι μυοκαρδιοπάθειες, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης καρδιαγγειακής πάθησης.

1.3. Άτομα με ανθεκτική αρτηριακή υπέρταση παρά τη μέγιστη αγωγή.

1.4. Άτομα με βαριά πνευμονοπάθεια ή και με χρόνια αναπνευστικά νοσήματα μέτριου προς σοβαρού βαθμού που εμπίπτουν στην ακόλουθη ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία: ασθενείς με άσθμα με 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος, παρά τη μέγιστη αγωγή (με β-διεγέρτη και εισπνεόμενο κορτικοειδές), ασθενείς με ΧΑΠ που βρίσκονται σε οξυγονοθεραπεία κατ’ οίκον ή παρουσίασαν 2 παροξύνσεις κατά το τελευταίο έτος ή/και μία νοσηλεία σε νοσοκομείο, ασθενείς σε μόνιμη οξυγονοθεραπεία για άλλες αναπνευστικές παθήσεις, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία άλλης πνευμονικής πάθησης.

1.5. Άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη. Ιδίως ως προς τα άτομα με αρρύθμιστο σακχαρώδη διαβήτη ως ενδεικτικές τιμές λαμβάνονται οι ακόλουθες: HbA1c του τελευταίου 3μήνου: ≥8.0% ή Μ.Ο. τιμών γλυκόζης αίματος ≥200 mg/dL τις τελευταίες 7 ημέρες και ασθενείς με μικρο/μακρο αγγειακές επιπλοκές, ή και ισάξιας βαρύτητας συμπτωματολογία.

1.6. Άτομα που παρουσιάζουν βαριές νευρολογικές/νευρομυϊκές παθήσεις.

1.7. Άτομα με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, που υποβάλλονται σε εξωνεφρική κάθαρση.

1.8. Άτομα με χρόνια ηπατική ανεπάρκεια (κίρρωση).

1.9. Άτομα με υψηλό δείκτη μάζας σώματος (BMI>40).

1.10. Άτομα που παρουσιάζουν σοβαρή ανοσοκαταστολή (συγγενή ή επίκτητη) σύμφωνα με τη γνώμη του θεράποντος ιατρού - Μεταμοσχευμένοι που λαμβάνουν 2 ή περισσότερα ανοσοκατασταλτικά φάρμακα – HIV ασθενείς με CD4≤200/μL.

1.11. Ασθενείς με διάγνωση νεοπλασίας κατά την τελευταία πενταετία ή που βρίσκονται υπό χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, ή ανοσοθεραπεία.

1.12. Ασθενείς με αιματολογικές κακοήθειες, δρεπανοκυτταρική αναιμία και πολυμεταγγιζόμενα άτομα.

1.13. Γυναίκες που κυοφορούν.

Κατά τα ανωτέρω, όσα μέλη του προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων έχουν λάβει «ειδική άδεια απουσίας ομάδων αυξημένου κινδύνου», οφείλουν να καταθέσουν νέα αίτηση, συνοδευόμενη από σχετική ιατρική γνωμάτευση η οποία να βεβαιώνει ότι εντάσσονται στις ανωτέρω ομάδες, άλλως πρέπει να επιστρέψουν στην εργασία τους.

Εφιστούμε την προσοχή, στο ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29.5.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών «εφόσον ο /η υπάλληλος αιτηθεί τη χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας και η οικεία υπηρεσία εγκρίνει τη χορήγησή της κατόπιν διαπίστωσης ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις βάσει των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών δεν είναι δυνατή στη συνέχεια η διακοπή της κατόπιν αίτησης του/της υπαλλήλου ή η χορήγησή της σε διακεκομμένα διαστήματα εφόσον από τα προσκομιζόμενα συνοδευτικά ιατρικά δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν έχει εκλείψει ο λόγος, για τον οποίο αρχικά χορηγήθηκε η εν λόγω άδεια.»

Β.  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ κανονικά η αποστολή καθημερινών στοιχείων από τις Υπηρεσίες για όλο το προσωπικό τους στη Διεύθυνση Διοικητικού, για την ανάρτησή τους στην ειδική εφαρμογή του Παρουσιολογίου του COVID 19.

Γ. ΣΤΑΜΑΤΑ η αποστολή του εβδομαδιαίου προγράμματος λειτουργείας των Υπηρεσιών στη Διεύθυνση Διοικητικού.

Περισσότερες διευκρινήσεις μπορείτε να διαβάσετε στις επισυναπτόμενες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/9670/18.5.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/116/10486/26.5.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/118/οικ.11134/29.5.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/119/οικ.11682/9.6.2020

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr