Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις εξετάσεις των μαθημάτων, τις πτυχιακές και την πρακτική

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για τις εξετάσεις των μαθημάτων, τις πτυχιακές και την πρακτική

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Μετά την ενημέρωση από το Υπουργείο Παιδείας σχετικά με την επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει σταδιακά από 25-5-2020, καθώς και μετά από τη συζήτηση στη συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (αριθμ. 1085/30-4-2020) με τηλεδιάσκεψη, γίνονται γνωστά από τον Πρύτανη, Τριαντάφυλλο Αλμπάνη, σε όλους τους φοιτητές και διδάσκοντες του Πανεπιστημίου τα παρακάτω:

1. Η σταδιακή επαναλειτουργία των Πανεπιστημίων θα αρχίσει από τις 25 Μαΐου 2020 και όλα τα  μαθήματα και οι εξετάσεις τους θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως τις 31 Ιουλίου 2020. Tα μέτρα ασφάλειας και προστασίας από τη διάδοση της πανδημίας του κορωνοϊού θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών.

2. Τα θεωρητικά μαθήματα θα ολοκληρωθούν με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

3. Τα εργαστηριακά μαθήματα και οι κλινικές θα ολοκληρωθούν με φυσική παρουσία των φοιτητών και με την τήρηση κανόνων υγειονομικής προστασίας, που αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές και θα περιλαμβάνουν, επαρκή αραίωση, χρήση μασκών, συνεχή απολύμανση και καθαριότητα των χώρων κ.α.

4. Η υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων και κλινικών θα πρέπει να αξιοποιεί τον διαθέσιμο χρόνο του ωρολογίου προγράμματος, που θα αποδεσμευθεί από την αναμενόμενη ολοκλήρωση των θεωρητικών μαθημάτων εξ αποστάσεως και σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Τμήματος. Σχετικές προτάσεις έχουν ήδη ζητηθεί, από τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

5. Οι εξετάσεις των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου και οι πτυχιακές των Τμημάτων θα διεξαχθούν, κατ’ εκτίμηση, από τα μέσα του Ιουνίου μέχρι το τέλος του Ιουλίου, με την ευθύνη των Τμημάτων και σύμφωνα με τα υγειονομικά μέτρα που αναμένονται από τις αρμόδιες αρχές. Προτείνεται η οργάνωση της εξέτασης καθ’ ομάδες με τη σχετική αραίωση, μείωση του χρόνου εξέτασης σε 1 ή 1,5 ώρες και προφορική εξέταση εξ αποστάσεως ή / και με εργασίες, εφόσον αυτό είναι εφικτό.

6. Το πρόγραμμα των εργαστηριακών ασκήσεων και κλινικών, των εξετάσεων καθώς και ο προγραμματισμός της διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης θα ανακοινωθούν έγκαιρα από τα Τμήματα και τις Σχολές.

7. Τα Τμήματα του Πανεπιστημίου έχουν την αρμοδιότητα του προγραμματισμού των εξετάσεων ανάλογα με την ιδιομορφία του γνωστικού αντικειμένου κάθε μαθήματος, τον προσδιορισμό του αριθμού των φοιτητών και των διαθέσιμων αιθουσών, δύνανται δε να ξεκινήσουν τις εξετάσεις σε διαφορετικές ημερομηνίες.

8. Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που  στην κινητικότητα Erasmus+ στο τρέχον εξάμηνο, θα ενημερωθούν έγκαιρα από το αρμόδιο γραφείο και το Τμήμα τους για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών και οικονομικών εκκρεμοτήτων με όσο το δυνατόν ευνοϊκότερους όρους.

9. Τα προγράμματα των μεταπτυχιακών σπουδών θα ακολουθήσουν ανάλογο προγραμματισμό με αυτόν που σχεδιάζεται για την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου των προπτυχιακών μαθημάτων.

10. Ιδιαίτερος είναι, επίσης, ο προβληματισμός της Συγκλήτου για τις συνθήκες ασφάλειας των μετακινήσεων των φοιτητών από τις μόνιμες κατοικίες τους από Ελλάδα και εξωτερικό προς την πόλη των Ιωαννίνων, καθώς και αυτών προς το ίδρυμα. Για όλα αυτά τα ζητήματα απαιτείται ιδιαίτερη φροντίδα, έχει, ήδη, ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας και έχουν ζητηθεί απαντήσεις από τις αρμόδιες αρχές και φορείς της Πολιτείας.

11. Σχετικά με την κατ’ οίκον διανομή συγγραμμάτων, ζητήθηκε από το Υπουργείο η δυνατότητα αλλαγής διεύθυνσης των φοιτητών, για όσους δεν παρέλαβαν τα συγγράμματά τους και έχουν ήδη μετακινηθεί.

12. Τα προβλήματα που υφίστανται στις μετακινήσεις των Κυπρίων Φοιτητών και άλλων φοιτητών από το εξωτερικό, τέθηκαν άμεσα υπόψη του Υπουργείου Παιδείας, ειδικά σε σχέση με τις πτήσεις προς Ελλάδα και Ιωάννινα, καθώς και με τους ισχύοντες όρους της καραντίνας. Σε κάθε περίπτωση, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, αναμένοντας επίσημη ενημέρωση από το αρμόδιο Υπουργείο, θα φροντίσει να εκδώσει σχετικές ανακοινώσεις για το θέμα αυτό.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr