Ερώτηση στη Βουλή για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Ερώτηση στη Βουλή για την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Η Παιδεία στη Βουλή: Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή σχετικά με τα προγράμματα Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του ν. 4957/2022) από την βουλευτή Σοφία – Χάιδω Ασημακοπούλου της Ελληνικής Λύσης.

Η ερώτηση απευθύνεται στην Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, όπου καλείται να απαντήσει εάν θα λάβει την πρωτοβουλία για εξαίρεση από το υπό θέσπιση «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’ βάθμια εκπαίδευση που δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών τους.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Η ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΘΕΜΑ: «Ερωτήματα σχετικά με τα προγράμματα Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας (άρθρο 99 του ν. 4957/2022)»

Κυρία Υπουργέ,

Κατά την συζήτηση των άρθρων του νόμου 4957/2022 διατυπώσαμε τις επιφυλάξεις μας για το άρθρο 99, που αφορά στο Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και στο άρθρο 456 (Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι’). Το νέο πλαίσιο δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων στα προγράμματα σπουδών τμημάτων και σχολών που είχαν ήδη πιστοποιηθεί από την ΕΘΑΑΕ. Επίσης, οι μεταβατικές διατάξεις δεν λαμβάνουν καμία μέριμνα για όσους δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών, ενώ, δεν υπάρχει πρόβλεψη για πρωτοετείς που επέλεξαν Τμήματα και Σχολές με βάση τα δεδομένα του προηγουμένου ευρισκομένου σε ισχύ νομικού πλαισίου (πριν την έναρξη ισχύος του νόμου 4957).

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας διαφωνούν με τις διατάξεις για την χορήγηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, διότι τα εν λόγω τμήματα είχαν διαμορφώσει Πρόγραμμα που ανταποκρίνονται στην ανάγκη παιδαγωγικής κατάρτισης των φοιτητών/τριών τους, με βάση την πρότερη νομοθεσία. Οι προβλέψεις του άρθρου 99, του Νόμου 4957/2022, ανατρέπουν το υφιστάμενο Πρόγραμμα Σπουδών και απαιτούν την άμεση αναθεώρησή του, ενώ, παράλληλα, θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόσφατη πιστοποίηση από την ΕΘΑΑΕ των προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών των Τμημάτων.

Στην Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών υπογραμμίζουν, πως η αλλαγή του καθεστώτος περί την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, από τον ερχόμενο Αύγουστο, «δημιουργεί εύλογα μεγάλα προβλήματα, ιδίως για τους ήδη φοιτούντες, καθώς, ανατρέπονται διασφαλισμένα (με βάση τα ισχύοντα κατά το έτος εισαγωγής τους) επαγγελματικά δικαιώματά τους, χωρίς, μάλιστα, μέχρι σήμερα, τουλάχιστον, να έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες εγκύκλιοι για τα ειδικά προγράμματα σπουδών που θα προσφέρουν τα μαθήματα «παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας» και ζητούν να εξαιρεθούν τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία θα συνεχίσουν να πιστοποιούν την Π.Δ.Ε. των αποφοίτων τους, ενδεχομένως, βάσει ενός πίνακα μαθημάτων εγκεκριμένων και αξιολογημένων από αρμόδια επιτροπή, έτσι ώστε να μην απαιτείται περαιτέρω αναγνώρισή τους από οποιαδήποτε άλλη Δομή. Επίσης παράγοντες της σχολής θεωρούν, πέρα από την υποβάθμιση των μαθήματων του ειδικού γνωστικού αντικειμένου των τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, μη επιστημονική την τεκμηρίωση για αύξηση των μαθημάτων παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, από 30 σε 60 ECTS.

Προβλήματα φαίνεται να εγείρονται και από το γεγονός ότι, στο ειδικό πρόγραμμα σπουδών παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας μπορούν να γίνουν δεκτοί όσες/όσοι έχουν αξιολογηθεί επιτυχώς σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος σπουδών τους και συγκεντρώσει κατ’ ελάχιστον εκατόν ογδόντα (180) πιστωτικές μονάδες του προγράμματος. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργείται ένα ασφυκτικό πλαίσιο για το 4ο έτος φοίτησης στα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Δικαιολογημένη θεωρούμε, επίσης και την ανησυχία που έχει εκφραστεί από φοιτητικούς συλλόγους (π.χ. Φοιτητές Μουσικών Σπουδών Παν. Ιωαννίνων, Πανεπιστημίου Κρήτης κ.ά.) για τις επιπτώσεις (οικονομικές και κοινωνικές) που θα έχει τυχόν παράταση των σπουδών τους κατά ένα έτος.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Θα λάβετε την πρωτοβουλία για εξαίρεση από το υπό θέσπιση «Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» των αποφοίτων σχολών των ΑΕΙ με δικαίωμα διδασκαλίας στην β’ βάθμια εκπαίδευση που δεν θα αποφοιτήσουν έως την 31η/08/2023, ενώ έχουν παρακολουθήσει μαθήματα παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, ενταγμένα σε υφιστάμενα προγράμματα σπουδών τους;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Καθηγητικές Σχολές: Αλλαγή στην Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr