Κέντρο Αρχιμήδης: Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ 2023»

Κέντρο Αρχιμήδης: Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ 2023»

Το Κέντρο Αρχιμήδης προσκαλεί τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ, που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν ή να εξελίξουν μία επιχειρηματική τους ιδέα, να υποβάλλουν Αίτηση για συμμετοχή στο νέο κύκλο του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης με τίτλο «Επιχειρηματική Επιτάχυνση στο ΕΚΠΑ 2023».

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ένα σύνολο υπηρεσιών καθοδήγησης και mentoring από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς. Παράλληλα, θα συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια (workshops) με θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα, βασισμένα στη μεθοδολογία «Lean Startup».

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


Επιπρόσθετα, θα δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρηματικές ομάδες να λάβουν υπηρεσίες αξίας έως και 6.500€ από την Amazon Web Services, και να διαμορφώσουν σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους δωρεάν το Επιχειρηματικό τους Σχέδιο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:
17/03/2023

Α. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ο Επιχειρηματικός Επιταχυντής του Κέντρου Αρχιμήδης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει ως στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσω της επιτάχυνσης της επιχειρηματικής διαδικασίας από την ιδέα στην αγορά.

Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα καινοτόμο Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που υλοποιείται σε διαδοχικές φάσεις, σε συνάρτηση με το βαθμό ωριμότητας της εκάστοτε επιχειρηματικής ιδέας.

Το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης που παρέχεται σε Επιχειρηματικές Ομάδες με καινοτόμες ιδές και με σημείο αναφοράς το ΕΚΠΑ, αποτελείται από ένα πλέγμα συμπληρωματικών υπηρεσιών και δράσεων, σχεδιασμένων στη βάση της μεθοδολογίας της Λιτής Επιχειρηματικής Εκκίνησης (Lean Startup).

Ο συνδυασμός παροχής εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων (workshops) σε θεματολογία σχετική με την επιχειρηματικότητα, παράλληλα με τη στήριξη από έμπειρους μέντορες και τη δυνατότητα συνεργασίας και δικτύωσης που παρέχεται με αναγνωρισμένες επιχειρήσεις, συντελούν στην αποτελεσματική υποστήριξη των επιχειρηματικών ομάδων για την μεταφορά των επιχειρηματικών ιδεών τους στην αγορά.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του Προγράμματος Επιτάχυνσης είναι:

1. Φιλοξενία των ομάδων στους χώρους του Επιχειρηματικού Επιταχυντή.

2. Εκπαίδευση, με τη διοργάνωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργαστηρίων (workshops) που διεξάγεται σε δύο φάσεις, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητας των επιχειρηματικών ομάδων. Η θεματολογία των εργαστηρίων περιλαμβάνει ενδεικτικά:

Φάση 1:

 • Μεθοδολογία Lean Startup: Από την ιδέα στην αγορά
 • Καμβάς επιχειρηματικού μοντέλου (Business Model Canvas)
 • Συνολική Δυνητική Αγορά (Total Addressable Market)
 • Επιβεβαίωση προβλήματος (Problem Verification)
 • Δημιουργία της επιχειρηματικής ομάδας
 • Marketing & Branding
 • Digital Marketing
 • Ελάχιστα Βιώσιμο Προϊόν (Minimum Viable Product - MVP)
 • Παρουσίαση της επιχειρηματικής ιδέας (Pitching)

Φάση 2 (για τις ομάδες που θα προχωρήσουν από τη Φάση 1):

 • Διαδικασία ίδρυσης νεοφυούς επιχείρησης
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση Επιχειρηματικού Σχεδίου
 • Βασικές αρχές προστασίας δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας
 • Πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού
 • Στρατηγικές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης 

3. Συμβουλευτική καθοδήγηση από έμπειρους συμβούλους, η οποία εστιάζει στον προσδιορισμό του επιχειρηματικού μοντέλου, στη διερεύνηση των αναγκών της αγοράς, στη δημιουργία ενός ελάχιστα βιώσιμου προϊόντος (MVP), στη λήψη ανατροφοδότησης για την επιχειρηματική ιδέα και στην αποτελεσματική παρουσίασή της (Pitching).

4. Υποστήριξη από εξειδικευμένους μέντορες, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πανεπιστημίου και της επιχειρηματικής κοινότητας, σε ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και εξειδίκευσης.

5. Δικτύωση με επιχειρήσεις και οργανισμούς καθώς και με άλλες ομάδες που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα επιτάχυνσης.

Μέσω του Προγράμματος Επιτάχυνσης, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής των περισσότερο ώριμων επιχειρηματικών ομάδων, και λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα και τις επιμέρους συνθήκες, θα επιδιωχθεί:

 • η παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan)
 • η δυνατότητα να συμμετέχουν σε δράσεις εξωστρέφειας (εκθέσεις, συνέδρια, διαγωνισμοί καινοτομίας).

Τέλος, το Κέντρο Αρχιμήδης, ως πιστοποιημένος συνεργάτης της Amazon Web Services, δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρηματικές ομάδες που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης να λάβουν:

Ενδεικτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Εργαστηρίων (Workshops) 1ης Φάσης

Στον πίνακα θα βρείτε ενδεικτικό αναλυτικό πρόγραμμα με τα Εργαστήρια (Workshops) και τα Παραδοτέα που θα επεξεργαστούν και θα καταθέσουν οι επιχειρηματικές ομάδες κατά τη διάρκεια της 1ης Φάσης του Προγράμματος.

Τα εργαστήρια θα διεξαχθούν με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «Αρχιμήδης», λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα που θα ισχύουν και αφορούν στην πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας, έναντι του κορωνοϊού.

 

Ημερομηνία

 

Ώρες

 

Εργαστήρια

 

Παραδοτέα

 

11/4/2023

 

16.00-18.00

 

Μεθοδολογία Lean Startup: Από την ιδέα στην αγορά

 • Τρεις όμοιες προσφορές
 • Ανάλυση Ανταγωνισμού

(Benchmarking)

 

25/4/2023

 

16.00-18.00

Καμβάς Επιχειρηματικού Μοντέλου (Business Model Canvas)

 

 • Ορισμός Προβλήματος
 • Business Model Canvas

 

2/5/2023

 

16.00-18.00

Συνολική Δυνητική Αγορά (Total Addressable Market) &

Επιβεβαίωση Προβλήματος

 

 • Υπολογισμός TAM

 

9/5/2023

 

16.00-18.00

 

Δημιουργία της Επιχειρηματικής Ομάδας

 

 • Team Manifesto

 

16/5/2023

 

16.00-18.00

 

Marketing & Branding

 

 • Προφίλ πελάτη
 • Εταιρική ταυτότητα

 

23/5/2023

 

16.00-18.00

 

Digital Marketing

 

 • Landing page/Social media

 

30/5/2023

 

16.00-18.00

 

Ελάχιστα Βιώσιμο Προϊόν

(Minimum Viable Product - MVP)

 

-

 

6/6/2023

 

16.00-18.00

 

Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ιδέας (Pitching)

 

 • Pitch

--

Οι επιχειρηματικές ομάδες που θα προχωρήσουν στη 2η Φάση του Προγράμματος, θα ενημερωθούν με το πέρας της 1ης Φάσης για το νέο πρόγραμμα εργαστηρίων. 

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Β1. Επιλεξιμότητα Δικαιούχων

Η πρόσκληση απευθύνεται στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΕΚΠΑ που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ή/και να αναπτύξουν μια επιχειρηματική ιδέα. Ειδικότερα, ωφελούμενοι της πρόσκλησης είναι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές, καθώς και μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ.

Επιπρόσθετα, η πρόσκληση απευθύνεται και σε επιχειρηματικές ομάδες για τις οποίες πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω 2 όροι επιλεξιμότητας:

α. Τουλάχιστον 50% των ιδρυτικών μελών (founders) της ομάδας να είναι και μέλη της ελληνικής πανεπιστημιακής κοινότητας (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), και

β. ο συντονιστής/εκπρόσωπος της ομάδας για τις ανάγκες του προγράμματος να έχει ενεργή σχέση (φοιτητής, ερευνητής-συνεργάτης, μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) με το ΕΚΠΑ.

Β2. Επιλογή Δικαιούχων

Η αξιολόγηση των επιχειρηματικών ομάδων γίνεται σε δύο φάσεις. Στο πλαίσιο της πρώτη φάσης η Επιτροπή αξιολογεί τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων ομάδων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης ορίζεται συγκεκριμένη ημερομηνία, κατά την οποία οι επιχειρηματικές ομάδες παρουσιάζουν σε κλειστές συναντήσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης τις επιχειρηματικές τους ιδέες και ακολουθεί συζήτηση.

Για τη συνολική αξιολόγηση και στις δύο φάσεις, λαμβάνεται ως απόλυτο κριτήριο η επιλεξιμότητα με βάση την προκύπτουσα σχέση με το ΕΚΠΑ (on/off κριτήριο) και στη συνέχεια οι αιτήσεις αξιολογούνται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Καινοτομικότητα επιχειρηματικής ιδέας
 • Ποιότητα/Πληρότητα επιχειρηματικής ομάδας
 • Εφικτότητα υλοποίησης επιχειρηματικής ιδέας από την ομάδα
 • Γνώση της αγοράς στόχου
 • Παρουσίαση επιχειρηματικής ιδέας

Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και η υποβολή αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμα στο: https://archimedes.uoa.gr/accelerator-invitation/

Κέντρο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ιωάννου Παπαρρηγοπούλου 1 (Πλατεία Κλαυθμώνος), Τ.Κ. 105 61, Αθήνα

Τηλ. 210 368 9552
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr