ΕΛΜΕΠΑ: Χρηματοδοτείται το Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

ΕΛΜΕΠΑ: Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έγκριση χρηματοδότησης του Μεσογειακού Κέντρου Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (Mediterranean Agrofood Competence Center - MACC) όπως ανακοίνωσαν σήμερα σε κοινή σύσκεψη οι εκπρόσωποι των φορέων που ανέλαβαν την πρωτοβουλία κατάθεσης της πρότασης στο ΕΠΑΝΕΚ.

Tο Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής (MACC) αποτελεί μια σύμπραξη 30 ιδιωτικών και 10 δημόσιων φορέων από τους τομείς της έρευνας, των επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, του πρωτογενούς τομέα, της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Η μοναδική για τα τοπικά αλλά και εθνικά δεδομένα κινητοποίηση φορέων, εγκρίθηκε για χρηματοδότηση από τη Δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ).

Η κατάθεση της πρότασης αποτέλεσε μια κοινή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου η οποία πλαισιώθηκε και υποστηρίχθηκε από τα τοπικά Επιμελητήρια, την Περιφέρεια Κρήτης, την τοπική Αυτoδιοίκηση αλλά και σημαντικές επιχειρήσεις από όλη τη χώρα.

Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλλει στη διασύνδεση των φορέων αλλά και στη δημιουργία αγροδιατροφικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.

Τόσο η μακροχρόνια εμπειρία των ερευνητικών ιδρυμάτων όσο και η επιχειρησιακή ικανότητα των συμμετεχόντων επιχειρήσεων και φορέων, αναμένεται να συμβάλλουν στην επιτυχία του εγχειρήματος.

 Στο μετοχικό σχήμα του (MACC), συμμετέχουν οι παρακάτω ελληνικές επιχειρήσεις και φορείς με σημαντική προσφορά η κάθε μία στο χώρο της:

 • Α.Ε.Σ.ΕΝΩΣΗΗΡΑΚΛΕΙΟΥΑ.Ε
 • Α.Ε.Σ. ΕΝΩΣΗ ΜΕΡΑΜΒΕΛΟΥ Α.Ε
 • ΑΒΕΑ ΑΕ
 • ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ
 • ΑΣΠΕΡΣΑ ΕΠΕ
 • ΒΕΛΙΔΑΚΗΣ (GET3D)
 • ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.
 • ΕΔΑΠ ΕΤΕΠ-Κ Α.Ε.
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΛΟΗΓΟΣ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.)
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΉΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
 • ΕΠΙΜΕΝΙΔΗΣ (ΧΑΡΟΥΠΟΜΥΛΟΣ) ΡΕΘΥΜΝΟ
 • ΕΤΑΜ ΑΕ
 • ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
 • ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΕ
 • ΚΕΚ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 • ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ ΠΟΙΟΤΗΤΑ PLUS
 • ΚΡΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (KRIVEK)
 • ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΚΕ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΉΤΗΣ
 • ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ Α.Ε - (INFOMEN GR)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (Π.ΑΝ.ΕΤΑΙ.Κ)
 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΡΉΤΗΣ
 • ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΉΤΗΣ
 • ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΑΕ
 • ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
 • AGROFILIA AE
 • ALIKON ΧΗΜΙΚΑ
 • AQUATIC BIOLOGICALS
 • BEE CONSULTING
 • CRETA CAROB
 • CRETACHEM
 • EL. RENIERIS & CO
 • GEOSMART IKE
 • HYLICON IKE
 • NETMECHANICSΕΠΕ
 • ONMEDIA
 • PROACTIVE AE

Άμεσα θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έναρξη υλοποίησης των προβλεπόμενων δράσεων του Κέντρου Ικανοτήτων.

Η δράση «Κέντρα Ικανοτήτων» χρηματοδοτείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικότητα - Καινοτομία 2014-2020».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

ΠΜΣ