Αλλαγές στα Τμήματα του ΔΠΘ ορίζει το ν/σ για τα ΑΕΙ / Τι προβλέπεται για τους φοιτητές

Αλλαγές στα Τμήματα του ΔΠΘ ορίζει το ν/σ για τα ΑΕΙ / Τι προβλέπεται για τους φοιτητές

Σημαντικές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.): Ποια τμήματα θα «πάρει» από το Διεθνές πανεπιστήμιο - Πώς θα επηρεαστούν οι φοιτητές.

Αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.


Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.):  Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος.

Όπως αναφέρεται στο σχέδιο οι αλλαγές στα τμήματα είναι:

ΕΝΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 4
Ένταξη Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετονομασία των Τμημάτων αυτών

1. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Δράμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας του.

2. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της παρ. 1 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.

3. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., χωρίς μεταβολή της έδρας του.

4. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της παρ. 3 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.

Ένταξη Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) εντάσσονται τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τα οποία εδρεύουν στην Καβάλα:

α) Το Ινστιτούτο Πετρελαίου, και

β) Το Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Άρθρο 5
Ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα.

2. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.): α) Τμήμα Πληροφορικής, β) Τμήμα Χημείας, γ) Τμήμα Φυσικής.

3. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταργείται.

Άρθρο 6
Ίδρυση Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα.

2. Στη Σχολή της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.): α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 7
Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

1. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη

2. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.

3. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη.

Άρθρο 8
Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας - Ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

1. Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μετονομάζεται σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας.

2. Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.

Άρθρο 9
Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης - Συγχώνευση Τμημάτων

1. Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.

2. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.: α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

3. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών: α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας, β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

4. Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

Τι προβλέπεται για τους φοιτητές

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

Τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των εντασσόμενων με τις διατάξεις του παρόντος Τμημάτων και Παραρτήματος, συνεχίζονται κανονικά.

Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και το λοιπό διδακτικό προσωπικό που προέρχονται από τα Τμήματα και το Παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συνεχίζουν να ασκούν τα διδακτικά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο Τμήμα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Δ.Π.Θ. στο οποίο εντάσσονται.

Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπό διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ.

Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων, που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7, αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 12
Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

1. Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, τωνιδρυόμενων Σχολών και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) περιέρχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).

2. Το Δ.Π.Θ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται αυτοδίκαια, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εντασσόμενων σε αυτό Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων απορρέουν από ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στα εντασσόμενα Τμήματα, Ινστιτούτα και στο Παράρτημα συνεχίζονται αυτοδίκαια από το Δ.Π.Θ.

3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. υλοποιεί ως νέος φορέας/δικαιούχος όλα τα έργα – προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που αφορούν και υλοποιούνται στα εν λόγω Ινστιτούτα και Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Γραφεία, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) που λειτουργούν στις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας, στα εντασσόμενα Τμήματα, εντάσσονται στην αντίστοιχη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων – έργων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους, έως την ολοκλήρωσή τους. Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. ανασυγκροτείται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών και εντάσσονται σε αυτήν, ως μέλη, εκπρόσωποι των Σχολών με θητεία, έως τη λήξη της θητείας των, ήδη, ορισμένων μελών.

4. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι λοιπές μονάδες και τα αρχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιέρχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, ομοίως στο Δ.Π.Θ.

Δείτε ολόκληρο το πολυνομοσχέδιο για τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια / Όλες οι διατάξεις

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr