Πανελλήνιες: Τσάκωσαν εξεταζόμενους με κινητό! Μηδενισμός τριών μαθητών

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανελλήνιες: Τσάκωσαν εξεταζόμενους με κινητό! Μηδενισμός τριών μαθητών

Οι πρώτοι μηδενισμοί γραπτών στις Πανελλήνιες 2024 λόγω κινητού είναι πλέον γεγονός.

Υποψήφιοι στις Πανελλήνιες 2024 πιάστηκαν με κινητό στη Μαγνησία και μηδενίστηκαν χωρίς την όποια δικαιολογία. Οι εξετάσεις Πανελλήνιες 2024 διεξάγονται αυτήν την περίοδο με τους υποψηφίους των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να διαγωνίζονται σε μαθήματα προσανατολισμού και ειδικότητας με στόχο την είσοδο τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παρά τις προειδοποιήσεις του Υπουργείου Παιδείας και των εκπαιδευτικών για την απαγόρευση κατοχής και χρήσης κινητών τηλεφώνων στις εξετάσεις, η παραβίαση αυτού του κανόνα οδηγεί αυτόματα σε μηδενισμό του γραπτού και αποκλεισμό από την εξέταση του μαθήματος.

Αναταραχή στη Μαγνησία με τον μηδενισμό 3 μαθητών λόγω... κινητού. Οι πρώτοι μηδενισμοί γραπτών στις Πανελλήνιες 2024 λόγω κινητού είναι πλέον γεγονός και σύμφωνα με τον "Ταχυδρόμο" του Βόλου, τα τρία περιστατικά συνέβησαν σε εξεταστικά κέντρα της Μαγνησίας τόσο σε ΓΕΛ όσο και σε ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα, οι επιτηρητές μηδένισαν το γραπτό ενός υποψηφίου, ο οποίος εντοπίστηκε να συμμετέχει στις εξετάσεις έχοντας μαζί του το κινητό του τηλέφωνο. Συνολικά, τα περιστατικά μηδενισμού αφορούν ένα συμβάν σε ΕΠΑΛ και δύο σε ΓΕΛ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Επιπλέον τα «Φοιτητικά Νέα» (μετά το πέρας των πανελλαδικών) θα καλύψουν σε ζωντανή ροή την διαδικασία υποβολής του Μηχανογραφικού, τα αποτελέσματα και τα στατιστικά των Πανελληνίων, τις Εκτιμήσεις και τα αποτελέσματα των Βάσεων Εισαγωγής, την διαδικασία εγγραφών στα Πανεπιστήμια κτλ.

SOS: Μείνετε συντονισμένοι για όλα τα τελευταία νέα των Πανελληνίων 2024 μέσα από την ειδική σελίδα στο VIBER, πατώντας εδώ.

Μηδενισμός γραπτών

Οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων, κατά την είσοδό τους στο εξεταστικό κέντρο απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους βιβλία, τετράδια, σημειώσεις, διορθωτικό, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστικές μηχανές και οποιαδήποτε άλλα ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης ή λήψης πληροφοριών ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση κατά την οποία εξεταζόμενος, κατά την προσέλευσή του στο Εξεταστικό Κέντρο, φέρει μαζί του κινητό τηλέφωνο, θα το παραδίδει στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ε.Κ., ο οποίος θα το φυλάσσει σε ειδικό χώρο. Μετά τη λήξη της εξέτασης, ο υποψήφιος θα παραλαμβάνει το κινητό του και θα αποχωρεί.

Πριν την είσοδο στις αίθουσες πρέπει ο πρόεδρος της Επιτροπής του Ε.Κ. να υπενθυμίζει στους υποψηφίους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά τους και ότι η κατοχή κινητού (έστω και απενεργοποιημένου) μέσα στην αίθουσα συνιστά επαρκή λόγο μηδενισμού τους. Τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την παραλαβή του κινητού, ο υποψήφιος θα υπογράψει σε ειδική κατάσταση ενώπιον του προέδρου της Επιτροπής Ε.Κ ότι αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη της παράδοσης και παραλαβής του κινητού του.

Τα ανωτέρω ισχύουν επίσης για τους επιτηρητές, το βοηθητικό προσωπικό και τους λοιπούς εμπλεκόμενους σε κάθε Εξεταστικό Κέντρο, καθώς επίσης και για υποψήφιους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Έχουν ήδη ενημερωθεί οι πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών Ε.Κ. για τις ισχύουσες διατάξεις ως προς τις υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Η τυχόν απόφαση της τριμελούς Επιτροπής Ε.Κ. για μηδενισμό γραπτού δοκιμίου υποψηφίου, πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη σε πρακτικό που συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο, τα δύο μέλη και τον γραμματέα της Επιτροπής του Ε.Κ., στο οποίο πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι για τους οποίους μηδενίζεται το γραπτό δοκίμιο

Σε περίπτωση που υπάρχουν στοιχεία τα οποία συλλαμβάνεται να κατέχει ο υποψήφιος, αυτά επισυνάπτονται στο πρακτικό που συντάσσεται και η τριμελής Επιτροπή Ε.Κ. βαθμολογεί το γραπτό δοκίμιο με τον κατώτερο βαθμό μηδέν (0). Αποστέλλει δε το ήδη μηδενισμένο γραπτό στο Β.Κ. σε ξεχωριστό φάκελο με συνημμένο αντίγραφο του πρακτικού. Οι Πρόεδροι και τα μέλη των Επιτροπών απαγορεύουν αυστηρά την είσοδο εντός του εξεταστικού κέντρου (κτιριακό συγκρότημα και αύλειος χώρος) οποιουδήποτε άλλου εκτός των εξεταζομένων, των μελών και λοιπού προσωπικού των οικείων επιτροπών, του βοηθητικού προσωπικού και των επιτηρητών. Εξαίρεση από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση παροχής έκτακτης τεχνικής ή ιατρικής βοήθειας μετά από σχετική πρόσκληση της επιτροπής. Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικά μέσα μετάδοσης πληροφοριών ή επικοινωνίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2024.