Λύσεις και σχολιασμός ΟΕΦΕ για (Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική) Πανελληνίων 2024

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι λύσεις και ο σχολιασμός ΟΕΦΕ για (Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική) Πανελληνίων 2024

Απαντήσεις Θεμάτων 2024: Η Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ) σχολιάζει όλα τα θέματα των μαθημάτων Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική ΓΕΛ και σας τα παρουσιάζουν πιο κάτω τα «Φοιτητικά Νέα». Παράλληλα πιο κάτω μπορείτε να δείτε τις προτεινόμενες λύσεις του ΟΕΦΕ για όλα τα σημερινά μαθήματα.

Σχολιασμός, λύσεις Λατινικά

Τα σημερινά θέματα των Λατινικών χαρακτηρίζονται ως σαφή και ξεκάθαρα. Δόθηκαν αποσπάσματα από τα κείμενα 19 και 42 και η μετάφραση που ζητήθηκε είναι απλή, χωρίς ιδιαιτερότητες και προβλήματα.

Η ερώτηση εισαγωγής (Β1) ήταν κλειστού τύπου (με τη μορφή Σωστού – Λάθους) και δεν αναμένεται να δυσκολέψει ιδιαίτερα τους μαθητές αφού περιοριζόταν στις πρώτες δέκα σελίδες.

Η λεξιλογική άσκηση (Β2) κινήθηκε στα περσινά φυσιολογικά επίπεδα.

Οι ερωτήσεις της Γραμματικής (Γ1, Γ2), εξέταζαν αρκετά μεγάλο μέρος της ύλης, ήταν διαβαθμισμένης δυσκολίας, χωρίς όμως να υπάρχει η πολύ δύσκολη άσκηση ή να ζητείται κάποια εξεζητημένη εξαίρεση.

Οι ασκήσεις του Συντακτικού (Δ1, Δ2), δεν παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερη δυσκολία. Η Δ1 κινήθηκε στο κλασικό μοτίβο αφού ζητούσε αναγνώριση συντακτικών όρων και αναγνώριση δευτερεύουσας πρότασης. Η Δ2α ήταν μια εύκολη μετατροπή από παθητική σε ενεργητική σύνταξη. Η Δ2β εμπεριείχε έκπληξη αφού δεν έχει ξαναζητηθεί σε τέτοιες εξετάσεις.

Οι καλά προετοιμασμένοι μαθητές και όσοι αντιμετώπισαν το μάθημα και την εξέταση με σοβαρότητα και ψυχραιμία δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να αριστεύσουν.

Τα Θέματα του μαθήματος "Λατινικά" των ΓΕΛ και τις προτεινόμενες απαντήσεις σε συνεργασία του «Φοιτητικά Νέα» με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΜΕΘΟΔΙΚΟ μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σχολιασμός, λύσεις Χημεία

ΘΕΜΑ Α & Β
Χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες οι απαντήσεις των θεμάτων, με μικρή προσοχή στις λεπτομέρειες των αιτιολογήσεων στο

Θέμα Β. ΘΕΜΑ Γ
Αναμενόμενα ερωτήματα χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. 

ΘΕΜΑ Δ
Μεγάλης έκτασης απαντήσεις στα ερωτήματα Δ1 και Δ2. Με ελάχιστη δυσκολία το Δ3, όπου χρειάζεται μικρή προσοχή.

Τα Θέματα του μαθήματος "Χημεία" των ΓΕΛ και τις προτεινόμενες απαντήσεις σε συνεργασία του «Φοιτητικά Νέα» με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΜΕΘΟΔΙΚΟ μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Σχολιασμός, λύσεις Πληροφορική

Τα σημερινά θέματα της Πληροφορικής δεν θα δυσκολέψουν έναν προετοιμασμένο μαθητή που έχει κατανοήσει την ύλη. Δεν κρύβουν παγίδες και εξετάζουν ικανοποιητικά την ύλη. Ο χρόνος που δόθηκε στους μαθητές να απαντήσουν τα θέματα είναι ικανοποιητικός και οι εκφωνήσεις σαφείς. Είναι παρόμοιας δυσκολίας με τα θέματα των δύο τελευταίων χρόνων. Είχε ερωτήματα τα οποία εξέταζαν και το βαθμό της κατανόησης της ύλης από τους μαθητές. Αναλυτικότερα:

Θέμα Α. Θεωρητικό θέμα με κατανοητές ερωτήσεις και χωρίς παγίδες.

Θέμα Β. Θέματα που εξέταζαν την εμπέδωση της ύλης από τους μαθητές, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Το Β4 είναι ένα ερώτημα το οποίο εξετάζει το επίπεδο κατανόησης της ύλης των υποπρογραμμάτων από τους μαθητές.

Θέμα Γ. Πρόγραμμα με δομή επανάληψης. Τα ζητούμενα ήταν κατανοητά και δουλεμένα.

Θέμα Δ. Κλασικό θέμα με επεξεργασίες πινάκων και κλήση ενός υποπρογράμματος με κατανοητή εκφώνηση.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ για να ανανεώσετε τη σελίδα! Μείνετε Συντονισμένοι!

Τα Θέματα του μαθήματος "Πληροφορική" των ΓΕΛ και τις προτεινόμενες απαντήσεις σε συνεργασία του «Φοιτητικά Νέα» με τον Εκπαιδευτικό Οργανισμό ΜΕΘΟΔΙΚΟ μπορείτε να τα δείτε εδώ.