Εγκύκλιος για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών από τις Πανελλήνιες 2024 και εφεξής

Πανελλήνιες 2024: Εγκύκλιος για την εισαγωγή σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Πανελλήνιες 2024: Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής.

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού σας γνωστοποιείται ότι έχει αποσταλεί προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας η αριθμ. Φ.252/14356/A5/9-02-2024 εγκύκλιος (ΑΔΑ:6ΤΠΚ46ΝΚΠΔ-ΥΨ7), με διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» οι οποίες βασίστηκαν στην εισήγηση της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι. που συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/63402/A5/07-06-2023 (ΦΕΚ 3799 Β’) υπουργικής απόφασης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141).


Την ενημερωτική σελίδα για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Η Εγκύκλιος

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τις εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής

Σχετικά με την εισαγωγή σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, έχει ήδη αποσταλεί προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια της χώρας η αριθμ. Φ.253.3/108610/Α5/29-09-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 6ΕΦΩ46ΝΚΠΔ-Ξ6Η), προς ενημέρωση για το νέο τρόπο εισαγωγής βάσει της αριθμ. Φ.253/66947/A5/14-06-2023 (ΦΕΚ 3927 Β’) Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύτηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141). 

Σε συνέχεια της ανωτέρω εγκυκλίου, σας αποστέλλουμε ορισμένες διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση των δύο μουσικών μαθημάτων «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» και

«Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία» κατόπιν εισήγησης της Διατμηματικής Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/63402/A5/07-06-2023 (ΦΕΚ 3799 Β’) υπουργικής απόφασης.

Για το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρίακαι Αρμονία» επισυνάπτεται) κείμενο με διευκρινίσεις και παραδείγματα απαντήσεων καθώς και β) απόσπασμα του ΦΕΚ τ. Β’ 2858/2015 με τα σύμβολα αρμονικών βαθμίδων, το οποίο αναφέρεται μέσα στο παραπάνω κείμενο.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω διευκρινίσεις έχουν επιπλέον αναρτηθεί και στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ και συγκεκριμένα στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξετάσεις Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία (Μπορείτε να δείτε το link εδώ: https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mou).

Για το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο του ΥΠΑΙΘΑ, στη διαδρομή ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Εξετάσεις Εξετάσεις για τα Μουσικά Τμήματα Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία (https://www.minedu.gov.gr/eksetaseis-gia-ta-mousika) έχει αναρτηθεί δελτίο τύπου με ορισμένες διευκρινίσεις που αφορούν στην εξέταση του εν λόγω μαθήματος.

Παρακαλούμε τους Διευθυντές Λυκείων για την άμεση ενημέρωση των υποψηφίων των σχολείων τους σχετικά με τις ανωτέρω διευκρινίσεις που αφορούν στο νέο τρόπο εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα των Α.Ε.Ι.

Διευκρινίσεις σχετικά με το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»

Σχετικά με το νέο τρόπο εξέτασης για την εισαγωγή στα Μουσικά Τμήματα βάσει των διατάξεων του άρθρου 383 του ν.4957/2022 (Α’ 141) και κατόπιν ερωτημάτων που προέκυψαν και διαβιβάστηκαν στη Διατμηματική Επιτροπής Έργου (Δ.Ε.Ε.) για την εισαγωγή φοιτητών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι., η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της αριθμ. Φ.253/63402/A5/07-06-2023 (ΦΕΚ 3799 Β’) υπουργικής απόφασης, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις αναφορικά με την εξέταση και το ρεπερτόριο του μαθήματος «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία»:

  1. Προκειμένου να είναι απολύτως σαφές ποιο έργο του Brahms περιέχεται στο ρεπερτόριο που έχει αναρτηθεί, διευκρινίζεται ότι το 2ο έργο της 3ης ομάδας στο ρεπερτόριο της ΜΟΝΩΔΙΑΣ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής  αφορά το «Brahms : Fünf Lieder, Op. 107 - V. Mädchenlied "Auf die Nacht in der Spinnstub'n"».
  2. Στο 5ο έργο της 1ης ομάδας στο ρεπερτόριο του ΒΙΟΛΙΟΥ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής αναφέρεται «R. Kreutzer: από τις 42 Etudes: αρ. 2, ή αρ.4, ή αρ.8». Επειδή σε κάποιες εκδόσεις των Εtudes Κreutzer υπάρχει διαφορετική αρίθμηση, για διευκόλυνση των υποψηφίων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί η αρίθμηση που έχουν οι εκδόσεις Schirmer. (https://vmirror.imslp.org/files/imglnks/usimg/0/0d/IMSLP01503-Kreutzer_Complete_Etudes.pdf)
  3. Στο 2ο έργο της 1ης ομάδας στο ρεπερτόριο του ΒΙΟΛΙΟΥ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής σημειώνεται ότι υπάρχει τυπογραφικό λάθος και ισχύει ότι οι Etudes Brillantes είναι το έργο 36 του F. Mazas.
  4. Σχετικά με τα έργα στο ρεπερτόριο του ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ στο είδος της Κλασικής, Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής, προς διευκόλυνση των υποψηφίων παρατίθεται λίστα που συμπεριλαμβάνει και τις εκδόσεις των έργων.

Για να δείτε τη λίστα πατήστε εδώ:

  1. Σχετικά με την εκτέλεση των έργων του ρεπερτορίου του ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ του είδους Λαϊκής – Παραδοσιακής Μουσικής και Βυζαντινής Ψαλτικής διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος μπορεί να παίξει δικό του αυτοσχεδιασμό/ταξίμι ή να παίξει τον αυτοσχεδιασμό/ταξίμι των συγκεκριμένων ηχογραφήσεων στο βαθμό πιστότητας που έχει ετοιμάσει.

Επιπλέον, όπου αναφέρεται εκτέλεση από μνήμης ή εκμάθηση εξ’ ακοής, διευκρινίζεται ότι ο υποψήφιος καλείται να δείξει όσο πιο επακριβή-πιστή αντιγραφή της ηχογράφησης του αναφερόμενου ρεπερτορίου.


Διευκρινίσεις και παραδείγματα σχετικά με το μάθημα «Μουσική αντίληψη, θεωρία και αρμονία» Μουσική αντίληψη και θεωρία: ερωτήματα Α, Β, Γ, Δ, πατήστε ΕΔΩ 

Πίνακας εξεταζόμενου ρεπερτορίου πατήστε ΕΔΩ 

Για το ΦΕΚ απόσπασμα σύμβολα αρμονικών βαθμίδων πατήστε ΕΔΩ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2024.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr