Πυροσβεστική Ακαδημία: Διευκρινίσεις για την προκήρυξη 2023-2024

Πυροσβεστική Ακαδημία: Το Πυροσβεστικό Σώμα ενημερώνει τους υποψηφίους του διαγωνισμού για την εισαγωγή φοιτητών στη Σχολή Αξιωματικών και σπουδαστών στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, με το σύστημα των Πανελλαδικών εξετάσεων, το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024.

Σε συνέχεια της σχετικής προκήρυξης (δείτε ΕΔΩ), η Πυροσβεστική ενημερώνει τους υποψηφίους ότι:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


1. Οι ώρες επικοινωνίας του κοινού με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού στα τηλέφωνα: 2132157895-7896-7897-7898 ορίζονται σε Δευτέρα ως Παρασκευή 08:00- 14:00.

2. Οι βεβαιώσεις ικανότητας που παραλαμβάνουν οι υποψήφιοι από άλλες αρχές (ανεξαρτήτως της προθεσμίας και του τόπου παράδοσης που αναγράφονται σε αυτές) παραδίδονται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος την ημερομηνία που θα κληθούν να υποβληθούν στο άθλημα μεταφοράς αλτήρων, όπως ορίζεται στην παρ. 6βγ του Κεφαλαίου Ε της ανωτέρω προκήρυξης.

Σημειώνεται ότι όσοι από τους υποψηφίους έχουν τα προσόντα, πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν εμπίπτουν στα κωλύματα του Κεφαλαίου Β της προκήρυξης και επιθυμούν να καταταγούν ως Δόκιμοι Ανθυποπυραγοί ή Δόκιμοι Πυροσβέστες θα πρέπει αφενός να:

α. έχουν υποβάλει αίτηση – δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ) έτους 2023 σε σχολικές μονάδες ή όπου αλλού καθορίζεται σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που διενεργήθηκαν τα έτη 2021 ή 2022 και αφετέρου να

β. συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση-υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το Διαγωνισμό, στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος, www.fireservice.gr τις ημερομηνίες από Δευτέρα 13/03/2023 έως και Δευτέρα 20/03/2023.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την προκήρυξη της Πυροσβεστικής

Για τις θέσεις στο Πυροσβεστικό Σώμα απαιτούνται τα εξής:

 • Υπογεγραμμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή
  αν είσαι ανήλικος υποψήφιος απαιτείται και η υπογραφή γονέα ή κηδεμόνα.
 • Αντίγραφο αίτησης δήλωσης συμμετοχής στις πανελλαδικές
 • Αντίγραφο της ταυτότητας
 • Τέλος, αν κάποιος υποψήφιος ανήκει σε μία από τις ειδικές κατηγορίες, θα χρειαστεί επιπρόσθετα δικαιολογητικά.

Εκτός από την αίτηση, ο υποψήφιος θα πρέπει να κριθεί κατάλληλος στις προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν:

 • Ψυχομετρικές δοκιμασίες
 • Υγειονομικές εξετάσεις
 • Αθλητικές δοκιμασίες, των οποίων οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σε νεότερο χρόνο

Οι αθλητικές δοκιμασίες περιλαμβάνουν:

 • Δρόμο 100μ
 • Δρόμο 1000 μ.
 • Άλμα σε ύψος
 • Άλμα σε μήκος
 • Ρίψη σφαίρας
 • Μεταφορά αλτήρων 25 κιλών σε κάθε χέρι σε απόσταση 100 μέτρων

Πανελλήνιες 2023: Η προκήρυξη για τις Σχολές Πυροσβεστικής / ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr