Πανελλήνιες 2021: Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ (Οδηγίες και Εγκύκλιος)

Πανελλήνιες 2021: Αίτηση-Δήλωση ΕΠΑΛ (Οδηγίες και Εγκύκλιος)

Πανελλήνιες 2021Τα «Φοιτητικά Νέα», το μέσο ενημέρωσης που χρειάζεσαι σε καθημερινή βάση μέχρι ως "Υποψήφιος Φοιτητής" για την ενημέρωση σου για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις μέσα από την εξειδικευμένη κατηγορία «Πανελλήνιες 2021»  σου παρουσιάζουν μέσα από το παρόν άρθρο τις οδηγίες, την αίτηση και όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης (ΕΠΑΛ) συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021.

Την ενημερωτική σελίδα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 μπορείτε να την δείτε εδώ.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (1)

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2021

Οι υποψήφιοι μαθητές Ημερησίων ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν-αποστέλλουν με e-mail την παρούσα Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους, από την 25η Νοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020. Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Η Αίτηση–Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.

Το παρόν Υπόδειγμα 1 Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να υποβάλουν-αποστείλουν με e-mail σε ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΑΛ ή στο Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., όλοι οι μαθητές της τελευταίας τάξης των ημερησίων ΕΠΑΛ του ν. 4386/2016, ή αντίστοιχα της τελευταίας τάξης των Λυκείων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ..

Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν-αποστέλλουν με e-mail την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους χωρίς δικαιολογητικά

Με την Αίτηση–Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

α. Τα ονομαστικά του στοιχεία

β. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον Επισημάνσεις:

1. Όσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση - Δήλωση είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό , στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ΤΕΦΑΑ τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση-Δήλωση είναι υποχρεωτικά.

2. Όσον αφορά στις Σχολές ή Τμήματα για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση-Δήλωση που υπέβαλε. Οι Σχολές και τα Τμήματα, με ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι:

α) Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Αιγαίου/Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου →Αγγλικά.

β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. /  Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ /  Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ /  Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης → σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά»

γ) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ → στα δυο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

δ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,  Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων εξετάζονται στα μαθήματα α)Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα απαιτείται και η εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά». Λεπτομερείς διευκρινίσεις παρέχονται στη με αριθμ. πρωτ.  Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β’/2019) Υπουργική Απόφαση.

ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων /  Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. /  Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., → στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

B. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  1,2,3,4,7,8,10,11,12: Συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  9,13,14,15: Συμπληρώνονται από το Λύκειο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ  5,6,16 : Συμπληρώνεται με Χ από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17:  Οι υποψήφιοι επιλέγουν με Χ : Α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν

Β.1) ότι είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές Σχολές Β.2) ότι είναι υποψήφιοι για τη Σχολή Αστυφυλάκων Β.3) ότι είναι

υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών Β.4) ότι είναι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Β.5) ότι είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Β6) ότι είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ

Γ) Επιλέγεται η ειδικότητα και άρα τα 2 μαθήματά της. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ (2)

Α. ΟΔΗΓΙΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Εσπερινών ΕΠΑΛ 2021.

Οι υποψήφιοι μαθητές Εσπερινών ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποβάλλουν -αποστέλλουν με e-mail την παρούσα Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ) στο Λύκειό τους, από την 25η Νοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020. Η Α-Δ υποβάλλεται από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου και δεν τροποποιείται. Η Αίτηση–Δήλωση είναι καθοριστική και δεσμευτική για όλους τους υποψήφιους, που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ και η μη υποβολή της σημαίνει αποκλεισμό του υποψηφίου από τις εξετάσεις.

Το παρόν Υπόδειγμα 2 Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν-αποστείλουν με e-mail σε ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ οι μαθητές της Γ’ τάξης Εσπερινού ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης που επιθυμούν:

α) την εισαγωγή τους με το κοινό ποσοστό των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων και των  ΑΣΠΑΙΤΕ-ΑΣΤΕ-ΑΣΣΥ-ΑΣΤΥΦ/ΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ--ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

β) την εισαγωγή τους ΜΟΝΟ με το ειδικό ποσοστό 1%.

Οι ανωτέρω υποψήφιοι υποβάλλουν-αποστέλλουν με e-mail την Αίτηση - Δήλωση στο ΕΠΑΛ φοίτησής τους.

Με την Αίτηση –Δήλωση ο υποψήφιος δηλώνει:

α. Τα ονομαστικά του στοιχεία β. όλα τα στοιχεία που αφορούν στη συμμετοχή του στις Πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑΛ.

Επιπλέον Επισημάνσεις:

1 .Οι υποψήφιοι μαθητές των Εσπερινών ΕΠΑΛ με την Αίτηση-Δήλωση έχουν τη δυνατότητα:

i. να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μαζί με τους υπόλοιπους υποψηφίους των ΕΠΑ.Λ. διεκδικώντας το κοινό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ στις σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., στις Α.Σ.Τ.Ε., στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στη Σχολή Αστυφυλάκων, στη Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (περίπτωση 11 της Αίτησης-Δήλωσης).

ii. να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή διεκδικώντας ΜΟΝΟ το ειδικό ποσοστό θέσεων 1%, (περίπτωση 10 της Αίτησης-Δήλωσης).

2. Όσον αφορά στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση - Δήλωση είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό , στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που ορίζεται στις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία. Για τα ΤΕΦΑΑ, τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση – Δήλωση είναι υποχρεωτικά.

3. Όσον αφορά στις Σχολές ή Τμήματα για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για να συμμετάσχει κάποιος υποψήφιος στις εξετάσεις ειδικού μαθήματος πρέπει υποχρεωτικά να έχει δηλώσει το ειδικό μάθημα στην Αίτηση -Δήλωση που υπέβαλε. Οι Σχολές και τα Τμήματα, με ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα είναι:

α) Ναυτιλιακών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Τουριστικών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Παν/μίου Αιγαίου/Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου →Αγγλικά.

β) Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΠΕΙ. / Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑ.ΜΑΚ. / Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Παν/μίου / Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου / Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ /  Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας / Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του ΑΠΘ / Διοίκησης Τουρισμού του ΠΑ.Δ.Α. / Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών / Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης → σε ένα από τα εξής ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών: «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά».

γ) Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ / Μουσικών Σπουδών του ΑΠΘ → στα δυο ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών Ακουστικών Ικανοτήτων».

δ) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας,  Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων εξετάζονται στα μαθήματα α) Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία, και β) Μουσική Αντίληψη και Γνώση. Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα απαιτείται και η εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά». Λεπτομερείς διευκρινίσεις παρέχονται στη με αριθμ. πρωτ.  Φ.253/23170/Α5 (ΦΕΚ 504 Β’/2019) Υπουργική Απόφαση.

ε) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ, του Πολυτεχνείου Κρήτης, του ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων / Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΑ.Δ.Α. / Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΠΑ.Δ.Α. / Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του ΔΙ.ΠΑ.Ε., → στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο».

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

B. ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΑΛ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1,2,3,4,7,8,10,11,12α,12β: Συμπληρώνονται από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 9,13,14,15: Συμπληρώνονται αυτόματα από το Λύκειο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 5,6,16 : Συμπληρώνεται με Χ από τον υποψήφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17: Οι υποψήφιοι επιλέγουν με Χ : Α) τα ειδικά μαθήματα στα οποία επιθυμούν να εξεταστούν

Β.1)ότι είναι υποψήφιοι για τις Στρατιωτικές ΣχολέςΒ.2)ότι είναι υποψήφιοι για τη Σχολή ΑστυφυλάκωνΒ.3)ότι είναι υποψήφιοι για τη Σχολή Πυροσβεστών Β.4)ότι είναι υποψήφιοι για τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων

Β.5) ότι είναι υποψήφιοι για τις Σχολές Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Β6)ότι είναι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ.

- Όσοι μαθητές εσπερινών ΕΠΑΛ επιλέξουν να εξεταστούν για το ξεχωριστό επιπλέον ποσοστό 1% δεν έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τα στοιχεία Β.1), Β.2), Β.3) και Β4).

Γ) Επιλέγεται η ειδικότητα και άρα τα 2 μαθήματά της. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ έτους 2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1o

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 241 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α’), την παρ. 2 του άρθρου 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄) και την Φ.153/159094/Α5/20-11-20 (ΦΕΚ 5156 Β’), σχετικά με τη διαδικασία εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων ΕΠΑΛ, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως ισχύει, οι υποψήφιοι/ες για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ θα υποβάλουν την απαιτούμενη Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) το μήνα Νοέμβριο του σχολικού έτους, κατά το οποίο ο/η υποψήφιος/α επιθυμεί τη συμμετοχή του/της στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Ειδικά για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του έτους 2021, λόγω των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η Αίτηση - Δήλωση θα υποβληθεί πρώτα μόνον από τους μαθητές /τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ και σε

επόμενο στάδιο από τους αποφοίτους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές /τριες της τελευταίας τάξης των ΕΠΑΛ έτους 2021 καλούνται να υποβάλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) προς τη σχολική τους μονάδα την Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) από Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, η οποία στη συνέχεια θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά.

Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ μπορούν να υποβάλουν- αποστείλουν ηλεκτρονικά:

A. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της τελευταίας τάξης του τετραετούς Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. (εφόσον έχουν φοιτήσει σε αυτό επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη), οι οποίοι θα διεκδικήσουν το κοινό ειδικό ποσοστό θέσεων των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Β. Μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. τριετούς φοίτησης, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το ειδικό ποσοστό θέσεων 1% επιπλέον του αριθμού εισακτέων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού) και ειδικότερα:

 1. Μαθητές/-τριες που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση και στις τρεις τάξεις (Α’, Β’ και Γ’) σε Εσπερινό λύκειο. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).
 2. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι απολυτηρίου ΕΠΑΛ, ΓΕΛ, ΤΕΛ, ΕΠΛ, ισότιμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντίστοιχου απολυτηρίου Λυκείου της Αλλοδαπής, που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη  φοίτηση στις δύο τάξεις (Β’  και Γ’) στο τριετές Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄)).
 3. Μαθητές/-τριες που, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019, φοίτησαν στην Α’ τάξη ημερησίου Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ) και έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις τάξεις Β’ και Γ’ τριετούς Εσπερινού ΕΠΑΛ προκειμένου να λάβουν πτυχίο και απολυτήριο εσπερινού ΕΠΑΛ. (άρθρο 19 του Ν.4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄)).
 4. Μαθητές/-τριες, κάτοχοι πτυχίου ΤΕΕ Β΄ κύκλου, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων, ΕΠΛ (Τμημάτων Ειδίκευσης), που φοιτούν στην τελευταία τάξη των Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης για να αποκτήσουν πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ ή απολυτήριο και πτυχίο Εσπερινών ΕΠΑΛ του ν.4386/2016, με την προϋπόθεση ότι έχουν φοιτήσει με πλήρη φοίτηση  στις δύο τάξεις (Β’ και Γ’) σε Εσπερινό ΕΠΑΛ. (άρθρο 105 του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α΄))

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2o

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΗΛΩΣΗΣ

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις αποστέλλεται με e-mail από τους υποψηφίους και καταχωρίζεται ηλεκτρονικά στα ΕΠΑΛ. Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) μπορείτε να τα δείτε παρακάτω και τις αντίστοιχες οδηγίες στο άρθρο παραπάνω. Ο/Η μαθητής/-τρια κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που κατά περίπτωση τον/την αφορά, στον υπολογιστή του/της. Στη συνέχεια το συμπληρώνει (μόνο τα γκρι στοιχεία) με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο ηλεκτρονικά (με e-mail) στο Λύκειο που φοιτά, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (25η Νοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020).

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/-τρια θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε, τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ», με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την ακύρωση της προηγούμενης, και επομένως θα ισχύει πλέον η νέα Α-Δ. Μετά την ηλεκτρονική καταχώριση στο ΕΠΑΛ, στο πληροφοριακό σύστημα myschool, εκτυπώνονται δύο αντίγραφα. Όταν με νεότερες οδηγίες οι μαθητές/-τριες παρουσιαστούν στα ΕΠΑΛ, θα γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα και θα παραλάβουν το ένα, το οποίο και πρέπει να φυλάξουν μέχρι το τέλος των εξετάσεων. Το δεύτερο υπογεγραμμένο αντίγραφο φυλάσσεται στο ΕΠΑΛ κατάθεσης.

Λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν φέτος, παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ και οι μαθητές/-τριες, να τηρήσουν την προθεσμία (25η Νοεμβρίου 2020 ως και την 30η Νοεμβρίου του 2020), καθώς η μη εμπρόθεσμη υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης έχει συνέπειες στη συμμετοχή των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Για αυτό το λόγο παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ την πρώτη ημέρα να στείλουν e-mail στους μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης, ενημερώνοντάς τους για την υποχρέωση υποβολής Αίτησης-Δήλωσης.

Επισημαίνεται ότι η Αίτηση - Δήλωση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/-η καθώς εκφράζει την αυθεντική βούληση του/της ενδιαφερόμενου/-ης. Με την ηλεκτρονική αποστολή της Α-Δ, ο υποψήφιος συμφωνεί ώστε να γίνει καταχώρηση των στοιχείων από τον Δ/ντη στο πληροφοριακό σύστημα myschool.

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν όλοι/-ες όσοι/-ες υπέβαλαν σχετική Αίτηση-Δήλωση το ίδιο έτος, όπως περιγράφεται ως άνω, με την προϋπόθεση πως αν πρόκειται για μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ, αυτοί/-ές, μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου απόδοσης Απολυτηρίου, θα πρέπει να έχουν λάβει πτυχίο ΕΠΑΛ και απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης ή πτυχίο ΕΠΑΛ εφόσον έχουν απολυτήριο ΓΕΛ .

Ειδικότερα:

Οι μαθητές/-τριες της τελευταίας τάξης ΕΠΑΛ που έχουν υποβάλει Αίτηση - Δήλωση και παραπέμπονται στις ειδικές εξετάσεις για λήψη πτυχίου ή/και απολυτηρίου, μπορούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του ίδιου έτους. Σε περίπτωση που δεν αποκτήσουν απολυτήριο και πτυχίο μέχρι την έκδοση αποτελεσμάτων της ειδικής εξεταστικής περιόδου απόδοσης Απολυτηρίου, η συμμετοχή στις ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις θεωρείται άκυρη και αποκλείονται από την διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αν ο/η ίδιος/-α υποψήφιος/-α τον επόμενο χρόνο επιθυμεί την εισαγωγή του/της στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα πρέπει να συμμετάσχει εκ νέου στις πανελλαδικές εξετάσεις.

 • Οι μαθητές/-τριες των Ημερησίων ΕΠΑΛ και των τετραετών Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ., διεκδικούν το κοινό ποσοστό θέσεων σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).
 • Οι μαθητές/-τριες των Εσπερινών ΕΠΑΛ διεκδικούν εναλλακτικά:

α) είτε το ανωτέρω κοινό ποσοστό των Ημερησίων ΕΠΑΛ σε σχολές/τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένων των σχολών : ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές

Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

β) είτε ειδικό ποσοστό θέσεων 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Οι συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα να δηλώσουν προτίμηση για όσες Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων αντιστοιχούν στον Τομέα αποφοίτησής τους καθώς και για την Κοινή Ομάδα Σχολών.

Σημειώνεται ότι:

α) στα Ημερήσια ΕΠΑΛ θα καταθέσουν-αποστείλουν με e-mail την Αίτηση-Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) οι υποψήφιοι μαθητές τους,

β) στα Εσπερινά ΕΠΑΛ θα καταθέσουν-αποστείλουν με e-mail την Αίτηση- Δήλωση (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2) οι υποψήφιοι μαθητές τους

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής είναι αποκλειστική. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ενημερωθούν όλοι υπεύθυνα, αναλυτικά και με ενιαίο τρόπο, ώστε να διασφαλίζονται σε πανελλαδικό επίπεδο οι όροι ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3o

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΔΗΛΩΣΗΣ

Η, κατά περίπτωση υποψηφίου/-ας μαθητή/-τριας, Αίτηση-Δήλωση «ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ – ΕΤΟΣ 2021» υποβάλλεται

υποχρεωτικά απ’ όλους/-ες όσους/-ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2021.

Ειδικότερα υπάρχουν δύο (2) διαφορετικά υποδείγματα εντύπων ως ακολούθως:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ –

ΕΤΟΣ 2021 ΜΑΘΗΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΠΑΛ -

ΕΤΟΣ 2021 ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ:

Α) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 1% (συμπεριλαμβανομένων και των σχολών: ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ), είτε

Β) για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το κοινό ποσοστό των ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΛ (συμπεριλαμβανομένων και των ΑΣΠΑΙΤΕ, ΑΣΤΕ, ΑΣΣΥ, ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ, ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ) μέσω Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Με την Αίτηση-Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

1. Εκτός από τα δύο μαθήματα Γενικής Παιδείας «Νέα Ελληνικά» και «Μαθηματικά» (Άλγεβρα) και την ειδικότητα του Τομέα στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστεί πανελλαδικά. Οι μαθητές/-τριες επιλέγουν υποχρεωτικά την ειδικότητα στην οποία ήδη φοιτούν.

2. Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί πανελλαδικά.

3)3. Εάν επιθυμεί να εισαχθεί και στα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):

α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,

β) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων.

4. Εάν επιθυμεί να εισαχθεί αποκλειστικά και μόνο σε ένα, σε δύο ή σε τρία από τα ακόλουθα Τμήματα (απαιτείται συμπλήρωση και σχετικού παραρτήματος/αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης):

α) Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,

β) Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, γ) Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

5. Εάν είναι υποψήφιος/-α για:

α) Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, β) Σχολή Αστυφυλάκων,

γ) Σχολή Πυροσβεστών,

δ) Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ε) Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στ) ΤΕΦΑΑ

Επισημάνσεις:

i. οι προηγούμενες επιλογές 5α, 5β, 5γ, 5δ, δεν ισχύουν για τους/τις μαθητές/-τριες της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ, που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο με το ειδικό ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. της παρ. 2 του άρθ. 241 του ν.4610/2019 (Α΄70)).

ii. Οι μαθητές/τριες των Γ΄ τάξης Ημερησίου ΕΠΑΛ, και Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης στην Αίτηση-Δήλωση δηλώνουν υποχρεωτικά την ειδικότητα που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν,  στα δύο μαθήματα της οποίας θα εξεταστούν πανελλαδικά,

iii. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑΛ τριετούς φοίτησης, οι οποίοι είναι και μέλη της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης, εάν επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους μέσω της ειδικής αυτής κατηγορίας, θα πρέπει να επιλέξουν να διαγωνιστούν με τα Ημερήσια ΕΠΑΛ.

iv. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει αποκτήσει ήδη και άλλο πτυχίο ειδικότητας Τομέα διαφορετικού από αυτόν της τρέχουσας φοίτησής του, μπορεί να επιλέξει να εξεταστεί στα μαθήματα ειδικότητας αυτού του Τομέα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4o

ΣΧΟΛΕΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Ή ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Ή ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ

Ορισμένα Τμήματα ή Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης απαιτούν περαιτέρω κριτήρια για την εισαγωγή των υποψηφίων σ’ αυτά, ως ακολούθως:

Α) Σχολές ή Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα (ξένες γλώσσες, σχέδια, μουσική) που αναφέρονται αναλυτικά και στο έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης.

1. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα από τα ειδικά μαθήματα ξένων γλωσσών «Αγγλικά», «Γαλλικά», «Γερμανικά», «Ιταλικά» είναι:

 • Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας,
 • Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου,
 • Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου,
 • Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών,
 • Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας,
 • Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
 • Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Πατρών
 • Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης.

2. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ξένης γλώσσας «Αγγλικά» είναι:

 • Τμήματα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
 • Τουριστικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά,
 • Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου και
 • Τουρισμού του Ιονίου Πανεπιστημίου

3. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» είναι:

 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, του Πολυτεχνείου Κρήτης και των Πανεπιστημίων Αριστοτελείου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, Πατρών, Δημοκρίτειου Θράκης και Ιωαννίνων,
 • Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
 • Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής,
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και
 • Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

4. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «Μουσική Εκτέλεση και Ερµηνεία» και «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» είναι:

 • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου,
 • Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας και
 • Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. 

Σημειώνεται ότι αποκλειστικά και μόνο για εισαγωγή στα ανωτέρω Τμήματα απαιτείται και η εξέταση στο μάθημα «Νέα Ελληνικά» όπως και η επιτυχής εξέταση στα εν λόγω μουσικά μαθήματα σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που παρέχονται στη με αριθμ. πρωτ. Φ.253/ 23170 /Α5/14-2-2019 εγκύκλιο.

5. Οι Σχολές και τα Τμήματα, για τα οποία απαιτείται εξέταση στα δύο ειδικά μαθήματα «ΑΡΜΟΝΊΑ» και «ΈΛΕΓΧΟς ΜΟΥΣΙΚΏΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ ΙΚΑΝΟΤΉΤΩΝ» είναι:

 • Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και
 • Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η μαθητής/-τρια στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η επιτυχής εξέτασή του/της σε καθένα από τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα (βαθμολογική βάση του 10 με άριστα το 20).

Β) Τμήματα, για την εισαγωγή στα οποία απαιτούνται πρακτικές δοκιμασίες (ΤΕΦΑΑ). Η δήλωση για την συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα) είναι υποχρεωτική.

Γ) Σχολές, για την εισαγωγή στις οποίες απαιτούνται προκαταρκτικές εξετάσεις (Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

Οι μαθητές/-τριες των Εσπερινών ΕΠΑΛ που με την Αίτηση-Δήλωσή τους επιλέγουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο για το ειδικό επιπλέον ποσοστό 1% των Εσπερινών ΕΠΑΛ της παρ. 2 του άρθ. 241 του ν. 4610/2019(Α΄70), δεν έχουν το δικαίωμα επιλογής για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τη Σχολή Πυροσβεστών και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων. Επίσης, δεν μπορούν να διεκδικήσουν ταυτόχρονα την εισαγωγή τους και με την ειδική κατηγορία του μέλους της Μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Τέλος, δεν δικαιούνται να υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, χωρίς νέα εξέταση, για τα επόμενα δύο χρόνια (10%), όπως δικαιούνται οι υποψήφιοι των Ημερησίων ΕΠΑΛ.

Επισημαίνεται ότι η δήλωση εξέτασης σε ειδικό μάθημα είναι υποχρεωτική για την εξέταση του/της μαθητή/-τριας σε αυτό, προκειμένου να διεκδικήσει εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα που απαιτούν ειδικό/ά μάθημα/τα. Αντίθετα, η δήλωση είναι ενδεικτική της επιθυμίας του/της για την εισαγωγή σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο/η μαθητής/-τρια στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή απαιτείται:

α) για Σχολές/Τμήματα με ειδικά μαθήματα, η επιτυχής εξέταση σε αυτά (βαθμολογική βάση το 10 με άριστα το 20).

β) για τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού πρέπει να υποβάλλει αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθεί ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις. Οι παραπάνω προκηρύξεις διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα.

γ) για τα ΤΕΦΑΑ να υποβάλει σχετική αίτηση στις επιτροπές Υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας που θα πληροφορηθεί απ΄ το σχολείο του την περίοδο των εξετάσεων (Ιούνιος 2021) και να συμμετάσχει στις πρακτικές δοκιμασίες (αγωνίσματα).

Από τα παραπάνω (α), (β) και (γ) συνάγεται ότι μαθητής/-τρια που, αν και στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι αυτές, αρκεί να ακολουθήσει τη διαδικασία που ορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Υποψήφιος/-α που στην Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε επιθυμία για τα ΤΕΦΑΑ, δεν  μπορεί τελικά να είναι υποψήφιος/-α γι΄ αυτά.

Ομοίως, μαθητής/-τρια που με την Αίτηση-Δήλωση δεν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα, δεν θα μπορέσει να εξεταστεί σε αυτό, ενώ αν δήλωσε εξέταση σε ειδικό μάθημα και τελικά δεν το εξεταστεί, απλώς θα αποκλειστεί από τα τμήματα που απαιτούν εξέταση σε αυτό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο

ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Ή ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Οι μαθητές/ριες με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες υποβάλλουν/αποστέλλουν την Αίτηση-Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις από 25 ως 30 Νοεμβρίου στο Λύκειό τους, χωρίς δικαιολογητικά, όπως όλοι οι μαθητές. Σε μεταγενέστερο χρόνο που θα γνωστοποιηθεί με νεότερη εγκύκλιο από την υπηρεσία μας, αυτοί οι μαθητές θα υποβάλουν στα Λύκειά τους επιπλέον αίτηση η οποία θα εκφράζει την επιθυμία τους για προφορική ή γραπτή εξέταση κατά περίπτωση καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο

ΜΑΘΗΤΕΣ/-ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ (5%, ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)

Οι μαθητές/-τριες ΕΠΑΛ, πάσχοντες από σοβαρές παθήσεις, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή θα πιστοποιηθούν το Νοέμβριο του 2020 από τις ειδικές επταμελείς επιτροπές του ν.3794/2009, δύνανται να υποβάλλουν απευθείας ξεχωριστό μηχανογραφικό δελτίο για το 5% των θέσεων εισακτέων με κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου τους. Αν ωστόσο κάποιος/-α από τους/τις μαθητές/-τριες με σοβαρές παθήσεις επιθυμεί τη συμμετοχή του/της και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλει την Αίτηση-Δήλωση της παρούσας και θα συμμετέχει κανονικά και στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7o

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τόσο οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ, όσο και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά την Αίτηση - Δήλωση μαζί με τις Οδηγίες - Πληροφορίες που αποστέλλονται συνημμένα, προς αποφυγή λαθών ή εσφαλμένων ερμηνειών από τους ενδιαφερόμενους. Οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ ή οι εντεταλμένοι για την παραλαβή των Αιτήσεων - Δηλώσεων εκπαιδευτικοί, μεριμνούν για την ενημέρωση των υποψηφίων μαθητών με την ηλεκτρονική αποστολή της εγκυκλίου και τη σωστή συμπλήρωση της Αίτησης - Δήλωσης, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες.

Η Αίτηση–Δήλωση υποβάλλεται-αποστέλλεται με e-mail στο Λύκειο, και καταχωρίζεται από τον (Υπο)Διευθυντή του ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις οδηγίες του πληροφοριακού συστήματος myschool που αποστέλλονται.Τα έντυπα της Αίτησης – Δήλωσης (Υποδείγματα 1 και 2) μπορείτε να τα δείτε παρακάτω και τις αντίστοιχες οδηγίες στο άρθρο παραπάνω. Ο/Η μαθητής/-τρια κατεβάζει και αποθηκεύει το αρχείο της Αίτησης – Δήλωσης που τον αφορά στον υπολογιστή του. Στη συνέχεια το συμπληρώνει με όποιο πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου διαθέτει. Τέλος το αποστέλλει συμπληρωμένο (μόνο τα γκρι στοιχεία) ηλεκτρονικά (με e-mail) στο ΕΠΑΛ που φοιτά, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020). Στη συνέχεια καταχωρίζονται στο ΠΣ myschool τα στοιχεία του μαθητή/-τριας, όπως τα συμπλήρωσε ο/η ενδιαφερόμενος/η, ακολουθώντας τις οδηγίες του προγράμματος. Κατόπιν, εκτυπώνονται δύο αντίγραφα της Αίτησης – Δήλωσης (μόνο την πρώτη σελίδα). Όταν με νεότερες οδηγίες οι μαθητές/- τριες παρουσιαστούν στα ΕΠΑΛ, θα γίνει έλεγχος της ορθότητας των στοιχείων και ότι αυτά πράγματι ανταποκρίνονται στις επιθυμίες τους, θα υπογράψουν και στα δύο αντίγραφα τα οποία υπογράφονται και σφραγίζονται και από το Διευθυντή/ρια του ΕΠΑΛ. Ένα αντίγραφο από αυτά κρατά ο/η μαθητής/- τρια μέχρι το τέλος των εξετάσεων και ένα ο Διευθυντής/ρια του ΕΠΑΛ.

Μετά την υπογραφή του μαθητή/-τριας και του Διευθυντή/ριας, η Αίτηση–Δήλωση δεν αλλάζει και έχει ήδη οριστικά καταχωριστεί ηλεκτρονικά στο σύστημα myschool, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα

σας αποσταλούν. Σε περίπτωση που ο μαθητής/-τρια ενδιαφέρεται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, πέρα από την Αίτηση-Δήλωση για πανελλαδικές ΕΠΑΛ, συμπληρώνει και υποβάλλει-αποστέλλει με e-mail και το Παράρτημα/Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα. Τα στοιχεία καταχωρίζονται στο σύστημα και ο μαθητής/-τρια υπογράφει ΑΡΓΟΤΕΡΑ στα 2 εκτυπωμένα αντίγραφα που έχουν ενσωματώσει και την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις και το Παράρτημα/Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης είναι από την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου μέχρι και την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020. Παρακαλούνται οι (Υπο)Διευθυντές των ΕΠΑΛ για τα ακόλουθα:

1. Την πρώτη ημέρα (25 Νοεμβρίου) να στείλουν σε όλους τους/τις μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης με e-mail, την εγκύκλιο για την Αίτηση-Δήλωση με το αντίστοιχο Υπόδειγμα και τις σχετικές οδηγίες.

2. Να δεχτούν στα e-mail των ΕΠΑΛ τις Αιτήσεις-Δηλώσεις των μαθητών και να ελέγξουν:

α. αν οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υπέβαλαν-απέστειλαν Α-Δ β. αν οι μαθητές/τριες που δεν υπέβαλαν Α-Δ, δεν επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές

γ. αν οι μαθητές/τριες έχουν δηλώσει σωστά τον Τομέα/Ειδικότητα που παρακολουθούν. δ. αν έχουν καταγράψει σωστά τα ονομαστικά τους στοιχεία.

3. Σε περίπτωση που κάποιος/-α μαθητής/-τρια θελήσει εντός του διαστήματος υποβολής της Α-Δ, να τροποποιήσει την Α-Δ που υπέβαλε τότε θα πρέπει να στείλει νέα Α-Δ με την ένδειξη «ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ» με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ζητώντας την τροποποίηση της προηγούμενης.

4. Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου να έχουν συγκεντρώσει όλες τις αναμενόμενες Α-Δ των μαθητών και να τις έχουν καταχωρίσει στο σύστημα στο myschool το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου.

5. Σχετικά με την εκτύπωση των Αιτήσεων-Δηλώσεων και τον έλεγχό τους, θα ακολουθήσουν αναλυτικές οδηγίες από την υπηρεσία μας.

Για την υποστήριξή τους, τα ΕΠΑΛ ( ή Λύκεια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.) μπορούν να απευθύνονται:

Για τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση τόσο των εκπαιδευτικών που παρέχουν σχετικές πληροφορίες, όσο και των ενδιαφερομένων κρίνουμε σκόπιμο να επισημάνουμε ότι οι διατάξεις που αναφέρονται στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι αυστηρού δικαίου και απαιτούν συνεπή και αυστηρή εφαρμογή, γιατί ΜΟΝΟ έτσι διασφαλίζεται η αντικειμενικότητα και το αδιάβλητο του συστήματος επιλογής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8o

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ /ΡΙΕΣ Δ.Ε.

Οι Διευθυντές/ριες Δ.Ε μεριμνούν:

α) Για την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα της Δ/νσης και στις ιστοσελίδες όλων των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και των Λυκείων του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ευθύνης τους, για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου.

β) Για την άμεση κοινοποίηση της παρούσας στα ΕΠΑΛ και Λυκεία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ευθύνης τους και στα ΚΕΣΥ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ ΜΑΡΟΥΓΚΑ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Έντυπα Υποδειγμάτων Αίτησης – Δήλωσης με πληροφορίες – οδηγίες..

(Α-Δ ΕΠΑΛ 1) / (Α-Δ ΕΠΑΛ 2)    

(Α-Δ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΠΑΛ για υποβολή) (ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ)

Πανελλήνιες 2021: Αίτηση-Δήλωση ΓΕΛ (Οδηγίες και Εγκύκλιος)

Την ενημερωτική σελίδα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συντονιστείτε στο Newsroom του «Φοιτητικά Νέα» πατώντας εδώ για τη ροή ειδήσεων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τις Πανελλήνιες 2021.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr