Μηχανογραφικό Δελτίο (2019) ΕΠΑΛ

Μηχανογραφικό Δελτίο (2019) ΕΠΑΛ

Ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από το Υπουργείο Παιδείας τα μηχανογραφικά δελτία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019. Οι υποψήφιοι μπορούν να μελετήσουν ή/και να εκτυπώσουν το μηχανογραφικό δελτίο που τους ενδιαφέρει και συγκεκριμένα: 

Δείτε παρακάτω μέσα από τα «Φοιτητικά Νέα» το μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑ.Λ. 2019 για τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις φετινές Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. και για τους υποψήφιους του 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση, με τελευταία έτη συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. το 2017 και το 2018:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας!


ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ (Μ.Δ.) ΕΠΑ.Λ. 2019 του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) 

ΜΟΡΦΗ – ΔΟΜΗ ΤΟΥ Μ.Δ.

Στο Μ.Δ. του 2019, εμφανίζονται οι παρακάτω πληροφορίες: 

1. Στη στήλη Ειδικό Μάθημα, βλέπεις ποιο ή ποια ειδικά μαθήματα ή ιδιαιτερότητες έχει κάθε τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση (βλέπε και ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ).

2. Στην στήλη Τμήμα-Εισαγωγική Κατεύθυνση διαβάζεις την πλήρη ονομασία του τμήματος - της εισαγωγικής κατεύθυνσης.

- Για την εισαγωγή των υποψηφίων στα τμήματα και στις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων εφαρμόζονται κοινές διατάξεις. Πχ. ΚΩΔ. 0253: ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) εμφανίζεται απλώς η ονομασία του τμήματος στο οποίο δεν υπάρχουν εισαγωγικές κατευθύνσεις. 

- Ένας Κωδικός που έχει σύνθετη ονομασία με τη χρήση παύλας (-), αντιστοιχεί σε μία εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων και διαφορετικό πρόγραμμα σπουδών.

Πχ. ΚΩΔ. 1211: ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ),

εδώ εμφανίζεται από το τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) η εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.

Πχ.   ΚΩΔ.   1212   :   ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ   -   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ   (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) εδώ

εμφανίζεται από το τμήμα ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) η εισαγωγική κατεύθυνση του τμήματος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

Εννοείται ότι ο ΚΩΔ. 1211 είναι διαφορετικός από τον ΚΩΔ. 1212, αφού αποτελούν 2 διαφορετικές εισαγωγικές  κατευθύνσεις

 • ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ και
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ.

του τμήματος ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο Μ.Δ. μπορείς να επιλέξεις μόνο  το 1211 ή μόνο το1212 ή και τα δύο ως δύο ανεξάρτητες προτιμήσεις. 

3. Στη στήλη ΙΔΡΥΜΑ αναφέρεται το Πανεπιστήμιο στο οποίο υπάγεται το τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση. Για να διευκολυνθείς στις προτιμήσεις σου, στην προηγούμενη στήλη αναφέρεται η πόλη στην οποία εδρεύει το τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση.

Πχ. ΚΩΔ. 0403: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) του ΑΠΘ και ΚΩΔ. 0402: Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΣΕΡΡΕΣ) του ΑΠΘ.

Τα 2 παραπάνω τμήματα ανήκουν στο ίδιο Ίδρυμα (ΑΠΘ), αλλά εδρεύουν σε διαφορετικές πόλεις, που αναφέρονται ξεκάθαρα.

Οι συντομογραφίες που χρησιμοποιούνται είναι ΕΚΠΑ=Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθήνας, ΕΜΠ=Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ΟΠΑ=Οικονομικό Παν/μιο Αθήνας, ΔΠΘ=Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης, ΑΠΘ=Αριστοτέλειο Παν/μιο Θεσσαλονίκης, ΔΙ.ΠΑ.Ε.=Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.= Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο Χαροκόπειο=Χαροκόπειο Παν/μιο. 

4. Στη στήλη ΚΩΔΙΚΟΣ αναφέρονται για κάθε τμήμα/εισαγωγική κατεύθυνση οι κωδικοί που είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Παιδείας για την επεξεργασία των Μ.Δ.

5. Στη στήλη ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ θα συμπληρώσεις με αύξουσα σειρά τις προτιμήσεις σου για τα τμήματα ή τις εισαγωγικές κατευθύνσεις που επιθυμείς.

Πχ. Αν δηλώσεις 20 προτιμήσεις, ο αριθμός 1 δηλώνει ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς και ο αριθμός 20 δηλώνει ότι αυτό είναι το τελευταίο τμήμα που επιθυμείς να εισαχθείς. Εννοείται ότι στις προτιμήσεις σου μπορείς να συμπεριλάβεις τμήματα ή/και εισαγωγικές κατευθύνσεις, όπως εσύ επιθυμείς.

Τέλος, είναι απαραίτητο πριν τη συμπλήρωση του Μ.Δ. να διαβάσεις και τις ΟΔΗΓΙΕΣ που ακολουθούν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΑ.Λ. του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’)

Αυτό το έντυπο αποτελεί ένα υπόδειγμα για να βοηθηθείς στην ηλεκτρονική υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου. Μηχανογραφικό δελτίο (ΜΔ) μπορούν να υποβάλουν:

 • Οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ή του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριό τους και το πτυχίο τους τον Ιούνιο του 2019.
 • Οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’) ή του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’) και οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη εσπερινών ΕΠΑ.Λ. σχολικού έτους 2018-19 των Αυτοτελών Ειδικών Τμημάτων και των Τμημάτων Συνδιδασκαλίας του άρθρου 4 (παρ.3) του ν.4473/2017 (ΦΕΚ 78 Α’) και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριό τους και το πτυχίο τους τον Ιούνιο του 2019.
 • Οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν.4186/2013, οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α’ και Β’), οι κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, Ναυτικών Λυκείων και Ε.Π.Λ.(Τμημάτων ειδίκευσης) και οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕΛ με πτυχίο ειδικότητας του ΕΠΑ.Λ. του ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146 Α’), του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α’)  ή του ν.4386/2016  (ΦΕΚ 83/Α’) που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΕΠΑ.Λ. του έτους 2019, με την προϋπόθεση να αποκτήσουν το απολυτήριο ή/και το πτυχίο τους αντίστοιχα τον Ιούνιο του 2019.
 • Οι απόφοιτοι τεχνικών ή επαγγελματικών λυκείων της αλλοδαπής, κάτοχοι βεβαιώσεων ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίοι θεωρούνται κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου της ημεδαπής και έλαβαν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. έτους 2019. 
 • Οι απόφοιτοι με τελευταίο έτος εξέτασης Πανελλαδικών εξετάσεων ΕΠΑ.Λ. έτους 2017 και 2018 είναι υποψήφιοι χωρίς νέα εξέταση για το 10% ενιαία των θέσεων εισακτέων με τη βαθμολογία που σημείωσαν κατά την τελευταία συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. το έτος 2017 ή το 2018.

Επισημαίνεται ότι το μηχανογραφικό δελτίο για τους υποψηφίους χωρίς νέα εξέταση (10%) έχει διαμορφωθεί με βάση τους εννέα (9) Τομείς του ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α’).

Για τη συμμετοχή των υποψηφίων ΕΠΑ.Λ. με το 10% υπολογίζεται η τελευταία συμμετοχή του υποψηφίου σε Πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ.

- Πρέπει να ξέρεις ότι:

 1. Έχεις τη δυνατότητα να επισκέπτεσαι όσο συχνά θέλεις την ιστοσελίδα και να τροποποιείς το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο σου από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του.
 2. Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού σου θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δε γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει, ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.
 3. Ως υποψήφιος μπορείς να δηλώσεις όσες σχολές επιθυμείς, από αυτές που περιλαμβάνονται στον τομέα επιλογής σου και στην Κοινή Ομάδα.
 4. Υποψήφιος Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. δεν έχει δικαίωμα να δηλώσει Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και Σχολές Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.
 5. Δεν εισάγεσαι σε τμήμα για το οποίο δεν δήλωσες προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων σου εισάγεσαι σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που έχεις δηλώσει προτίμηση, τότε θα εισαχθείς σε αυτό που έχεις δηλώσει με προγενέστερη προτίμηση. Η σειρά των προτιμήσεών σου πρέπει να εκφράζει την πραγματική σου επιθυμία, δηλαδή πρώτα να δηλώνεις το τμήμα που πραγματικά επιθυμείς να εισαχθείς άσχετα από τον αριθμό των μορίων σου, και μετά τα λοιπά.
 6. Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε σχολή που δήλωσες προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει επιτύχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμολογίας στα δύο μαθήματα ειδικότητας. Εάν και πάλι ισοβαθμείτε, εισάγεστε όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που τη δήλωσε ο καθένας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψήφιων με τον τελευταίο εισαγόμενο στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών, στις Σχολές Αστυφυλάκων, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, στις Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας και μετά την εξάντληση του κριτηρίου της βαθμολογίας στο άθροισμα μαθημάτων ειδικότητας, εισάγεται ο υποψήφιος που δήλωσε τη σχολή αυτή με προγενέστερη σειρά προτίμησης.
 7. Η αρίθμηση των προτιμήσεών σου να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησής σου.
 8. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπεται να δηλώσεις τμήμα στο οποίο είσαι ήδη σπουδαστής από προηγούμενο έτος.

Α΄ ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ 

Ορισμένα τμήματα / εισαγωγικές κατευθύνσεις λόγω του γνωστικού τους αντικειμένου απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και γι’ αυτό ο υποψήφιος εξετάζεται πρόσθετα σε ένα ή δύο ειδικά μαθήματα για τη διαπίστωση της ύπαρξης των εξειδικευμένων γνώσεων. Για τα τμήματα/εισαγωγικές κατευθύνσεις που απαιτούν ειδικό μάθημα, είναι απαραίτητη η συγκέντρωση του μισού της μέγιστης βαθμολογίας (αν απαιτούνται δύο ειδικά μαθήματα τότε ο περιορισμός του μισού της μέγιστης βαθμολογίας ισχύει στο καθένα χωριστά).

Ειδικότερα:

 1. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΕΛΕYΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ" και "ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ".
 2. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα "ΑΡΜΟΝΙΑ" και "ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟYΣΙΚΩΝ ΑΚΟYΣΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ".
 3. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ". (9) Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε ένα από τα τέσσερα ειδικά μαθήματα "ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ", "ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ".
 4. Για το τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση σε τρία από τα εξής τέσσερα αγωνίσματα "ΔΡΟΜΟΣ 400 μ. για αγόρια ή 200 μ. για κορίτσια", "ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ", "ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ 6 κ. για αγόρια ή 4 κ. για κορίτσια" και "50 μ. ΚΟΛYΜΒΗΣΗΣ ΕΛΕYΘΕΡΟ".
 5. Για να είσαι υποψήφιος για Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές, Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από τα αρμόδια Υπουργεία κατά περίπτωση. (Για τις Α.Ε.Ν. απαιτείται μόνο υγειονομική εξέταση). Για τη συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις υποβάλλεται σχετική αίτηση, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις αντίστοιχες προκηρύξεις. Διευκρινίζεται ότι όσοι εισαχθούν στις Α.Ε.Ν. εξετάζονται κατά τη διάρκεια του Α΄ διδακτικού εξαμήνου στην κολύμβηση και για όσους αποτύχουν διακόπτεται η φοίτηση μέχρι επιτυχούς επανεξέτασης. Κατά τη διάρκεια της φοίτησης στις Α.Ε.Ν. και στις προαγωγικές/απολυτήριες εξετάσεις των Α.Ε.Ν., οι σπουδαστές αξιολογούνται στα διδασκόμενα μαθήματα με γραπτές εξετάσεις ή με γραπτές/προφορικές/πρακτικές εξετάσεις ανάλογα με τη φύση του κάθε μαθήματος. Ο τρόπος εξέτασης κάθε μαθήματος ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους σπουδαστές (σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Σπουδών και τα ωρολόγια/αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας). Η Σχολή Αστυφυλάκων, καθώς και οι Σχολές Πλοιάρχων και Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού λειτουργούν με παραρτήματα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και όσοι εισάγονται σε αυτές κατανέμονται στα παραρτήματα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, κατά περίπτωση και με κριτήριο τη δήλωση προτίμησης που υποβάλλουν στο αντίστοιχο Υπουργείο σε συνδυασμό με το σύνολο των μορίων τους.
 6. Για να είσαι υποψήφιος για Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας πρέπει να έχεις κριθεί ικανός στις οικείες προκαταρκτικές εξετάσεις (υγειονομικές, αθλητικές, ψυχοτεχνικές) που διενεργούνται από το αρμόδιο Υπουργείο.
 7. Ο υποψήφιος που δηλώνει τμήματα Λογοθεραπείας πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοΐα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου - άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφεται από το τμήμα αυτό.
 8. Για τα τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στα μουσικά μαθήματα "ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" και "ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ" και μπορούν να τα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους δελτίο ΜΟΝΟ όσοι έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εισαγωγή των υποψηφίων στα συγκεκριμένα τμήματα είναι ο μέσος όρος του βαθμού στα δύο (2) μουσικά μαθήματα να ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του άριστα, δηλαδή με πενήντα τοις εκατό (50%), υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος έχει λάβει σε κάθε μάθημα βαθμό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%). 

Β΄ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.), ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΠΑΝ.ΜΑΚΕΔ.) ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)

Για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που περιγράφονται αναλυτικά στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α’) και της σχετικής Φ.253/23170/Α5/14-2-2019 (ΦΕΚ 504 Β’) Υπουργικής Απόφασης.

Γ΄ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ

Κριτήριο επιλογής είναι η συνολική βαθμολογία του υποψηφίου που προκύπτει ως ακολούθως: κάθε μάθημα βαθμολογείται από δύο βαθμολογητές σε κλίμακα 0 - 100. Τελικός γραπτός βαθμός υπολογιζόμενος στην κλίμακα (0-20) είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των βαθμών των δύο βαθμολογητών δια του δέκα ή σε περίπτωση αναβαθμολόγησης είναι το πηλίκο της διαίρεσης του αθροίσματος των δύο μεγαλύτερων βαθμών των βαθμολογητών δια του δέκα. Για τον υπολογισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου αθροίζονται τα γινόμενα του βαθμού κάθε μαθήματος που προκύπτει με τον αντίστοιχο συντελεστή και στη συνέχεια το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται με το 100.

- για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 1,5

- για το μάθημα Νέα Ελληνικά συντελεστής 1,5

- για το  α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 3,5

- για το ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας συντελεστής 1

- για τα ειδικά μαθήματα «Αρμονία» και «Έλεγχος Μουσικών ικανοτήτων» συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους

- για τα ειδικά μαθήματα «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους

- στις πρακτικές δοκιμασίες για την εισαγωγή στα τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ορίζεται συντελεστής 2 για το μέσο όρο των βαθμών τους. 

Π.χ. Αν υποτεθεί ότι κάποιος υποψήφιος ΕΠΑ.Λ. έχει πετύχει βαθμό στα Μαθηματικά 15, στα Ν. Ελληνικά 12, στο ένα μάθημα ειδικότητας 13, στο άλλο μάθημα ειδικότητας 17, στα Αγγλικά 15, στο Ελεύθερο Σχέδιο 12,5 και στο Γραμμικό Σχέδιο 13,5, τα μόρια που θα ληφθούν υπόψη για την επιλογή είναι:

1. Για τα τμήματα στα οποία δεν απαιτείται ειδικό μάθημα, το σύνολο των μορίων θα προκύψει ως εξής:

α) Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) = 15 x 1,5= 22,5 β) Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Νέων Ελληνικών = 12 x 1,5= 18,0 γ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 13 x 3,5= 45,5

δ) Γραπτός βαθμός στο μάθημα Ειδικότητας = 17 x 3,5= 59,5

Συνολικός αριθμός μορίων: (22,5 + 18,0 + 45,5 + 59,5)*100 = 14.550 (με μέγιστο τα 20.000 μόρια).

2. Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε ξένη γλώσσα π.χ. Αγγλικά στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής :

Γραπτός βαθμός στο μάθημα των Αγγλικών = 15 x 1 = 15 και 15x100=1.500 

Συνολικός αριθμός μορίων: 14.550 + 1.500 = 16.050 (με μέγιστο τα 22.000 μόρια). 

3. Για τα τμήματα στα οποία απαιτείται εξέταση σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο στο ανωτέρω σύνολο θα προστεθούν και τα μόρια από το ειδικό μάθημα που προκύπτουν ως εξής : 

 

Συνολικός αριθμός μορίων: 14.550 + 2.600 = 17.150 (με μέγιστο τα 24.000 μόρια).

4. Για εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Κοινής Ομάδας , οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων Γενικής παιδείας και ειδικότητας θα είναι:

- για το μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα) συντελεστής 3,5

- για το μάθημα Νέα Ελληνικά συντελεστής 3,5

- για το  α’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5

- για το β’ μάθημα ειδικότητας συντελεστής 1,5 

Δ΄ - ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η επιλογή των εισαγομένων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά μορίων μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των θέσεων εισακτέων που αντιστοιχεί στο ποσοστό θέσεων που διατίθεται για την κατηγορία αυτή των υποψηφίων.

Τα αποτελέσματα εισαγωγής θα εκδοθούν μέχρι το τέλος Αυγούστου και θα ανακοινωθούν στο ΕΠΑ.Λ. από το οποίο οι υποψήφιοι έλαβαν τον κωδικό ασφαλείας τους. Η εγγραφή στη σχολή επιτυχίας γίνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

 

 

 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr