ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2016, Σχολές μηχανογραφικό, σημεία παγίδες ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2016: Οι έξυπνες επιλογές Σχολών και τα σημεία - παγίδες

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ 2016: Οι έξυπνες επιλογές Σχολών και τα σημεία - παγίδες

Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό γράφει το Έθνος Παιδεία, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών. 

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι για όλα τα τελευταία νέα που αφορούν τις Πανελλήνιες 2016 ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

Οδηγό για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων που θα διαγωνιστούν με το νέο σύστημα εξετάσεων που περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες για τα τμήματα που απαιτούν ειδικά μαθήματα, τα μυστικά για τη σειρά των προτιμήσεων για τις σχολές και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις, καθώς και το τι προβλέπεται σε περιπτώσεις ισοβαθμίας στις εισαγωγικές εξετάσεις, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, μηχανογραφικό δελτίο με το νέο σύστημα μπορούν να υποβάλουν οι μαθητές που αποφοιτούν από την τελευταία τάξη των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και έλαβαν μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Για τους υποψήφιους αυτούς, αν δεν αποκτήσουν το απολυτήριό τους τον Ιούνιο του 2016, η συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις θεωρείται άκυρη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Μπορούν να επισκέπτονται όσο συχνά επιθυμούν την ιστοσελίδα και να τροποποιούν το ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο από τη στιγμή της ανάρτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα ανακοινωθεί και μέχρι την οριστικοποίησή του.
  • Η οριστικοποίηση του μηχανογραφικού θα γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν γίνεται δεκτό, ούτε αλλάζει ούτε αντικαθίσταται ως προς τις προτιμήσεις των τμημάτων και τη σειρά αυτών.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν όσα τμήματα επιθυμούν, ακόμη και όλα, από αυτά που περιλαμβάνονται σε ΕΝΑ (1) ή ΔYΟ (2) το πολύ από τα πέντε επιστημονικά πεδία. Τα τμήματα δηλώνονται με όποια σειρά επιθυμούν, ανεξάρτητα από το επιστημονικό πεδίο που περιλαμβάνονται. Αν υπάρξει προτίμηση για τμήμα που περιλαμβάνεται και στα δύο επιστημονικά πεδία που δήλωσε ο υποψήφιος, τότε το δηλώνει μόνο μία φορά.
  • Οι υποψήφιοι Εσπερινού ΓΕΛ δεν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν Στρατιωτικές Σχολές, Αστυνομικές Σχολές και Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
  • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν εισάγονται σε τμήμα για το οποίο δεν δήλωσαν προτίμηση. Αν με το σύνολο των μορίων εισάγονται σε περισσότερα από ένα τμήματα από αυτά που δήλωσαν, τότε θα εισαχθούν σε αυτό που δήλωσαν με προγενέστερη προτίμηση. Οσον αφορά τη σειρά των προτιμήσεων, θα πρέπει να εκφράζει την πραγματική επιθυμία των υποψηφίων, δηλαδή πρώτα να δηλώνουν το τμήμα που πραγματικά επιθυμούν να εισαχθούν, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μορίων που συγκεντρώνουν και μετά τα υπόλοιπα.
  • Σε περίπτωση ισοβαθμίας με τον τελευταίο εισαγόμενο σε τμήμα που δήλωσε ένας υποψήφιος προτίμηση, προηγείται αυτός που έχει μεγαλύτερο άθροισμα βαθμών στα δύο μαθήματα με συντελεστές βαρύτητας του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο το διπλάσιο άθροισμα γραπτών βαθμών των τεσσάρων πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων του αντίστοιχου Επιστημονικού Πεδίου. Αν και πάλι υπάρχει ισοβαθμία, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες ανεξάρτητα από τη σειρά που δήλωσε ο καθένας το τμήμα αυτό, εκτός αν πρόκειται για Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές. Στην περίπτωση ισοβαθμίας σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Πυροσβεστικές Σχολές, ως τρίτο στη σειρά κριτήριο επιλογής λαμβάνεται υπόψη η σειρά προτίμησης, οπότε προηγείται αυτός που δήλωσε τη σχολή με προγενέστερη προτίμηση. Αν και πάλι υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγεται αυτός που έχει μεγαλύτερο βαθμό στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας του αντίστοιχου επιστημονικού πεδίου.
  • Για να λάβει μέρος ένας υποψήφιος στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα πρέπει να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις σε ένα τουλάχιστον μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει και το οποίο ανήκει στα τέσσερα εξεταζόμενα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που δήλωσε.
  • Οσον αφορά την αρίθμηση των προτιμήσεών, πρέπει να είναι συνεχόμενη ξεκινώντας από τον αριθμό 1. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά ή επαναλήψεις των αριθμών της σειράς προτίμησης.
  • Τέλος, δεν επιτρέπεται να δηλωθεί τμήμα στο οποίο είναι ήδη σπουδαστής ο υποψήφιος από προηγούμενο έτος.

Το μηχανογραφικό δελτίο, τόσο για τους υποψηφίους που θα εξεταστούν με το νέο σύστημα όσο και με το παλιό, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στον σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Περισσότερα νέα που αφορούν τις Πανελλαδικές εξετάσεις στην κατηγορία Πανελλήνιες του Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr