Ρύθμιση για την Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών ΙΕΚ

Ρύθμιση για  τη  δυνατότητα πρακτικής άσκησης φοιτητών Α.Ε.Ι. και σπουδαστών Ι.Ε.Κ. σε σχολικές μονάδες, ψηφίστηκε στη Βουλή,στο νομοσχέδιο “Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις” (άρθρο 22).

Η ρύθμιση σημειώνεται παρακάτω και  έχει ως εξής:

- Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές των Α.Ε.Ι. και σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. μπορούν, στο πλαίσιο των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να ασκούνται σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σε δομές του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

- Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.), καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι, τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις υλοποίησης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την πρακτική άσκηση.

  • Την ενημερωτική σελίδα για την Πρακτική Άσκηση των Φοιτητών ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για την Πρακτική Άσκηση των Σπουδαστών ΙΕΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr