Οι διευθυντές των ΔΙΕΚ για τα μαθήματα των σπουδαστών και το εξάμηνο

Οι διευθυντές των ΔΙΕΚ για τα μαθήματα και το εξάμηνο

Δημόσια ΙΕΚ: Τι αναφέρουν οι διευθυντές των Δημόσιων ΙΕΚ στους σπουδαστές για τα εξ αποστάσεως μαθήματα και το μέλλον του εξαμήνου:

"Αγαπητοί συνάδελφοι, εκπαιδευτές, σπουδαστές ΔΙΕΚ, φίλες και φίλοι. Από τις 11 Μαρτίου που ανεστάλησαν όλες οι εκπαιδευτικές λειτουργίες των Δημοσίων ΙΕΚ, μηδέ της Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας εξαιρουμένης, ένεκα της πρωτοφανούς πανδημίας του COVID – 19, η Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ - συμμετέχει στην αγωνία και τον προβληματισμό όλων σας για το πότε θα λήξει η καραντίνα, τι θα γίνει με το εξάμηνο, πότε θα ξεκινήσουν τα μαθήματα, πως θα γίνουν τα εργαστηριακά μαθήματα, ποια μέτρα πρόληψης και υγιεινής θα ληφθούν κλπ.

Η ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες στην ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ, προκειμένου να μεριμνήσει, για να συσταθεί θεσμικά ηλεκτρονική πλατφόρμα για όλα τα ΔΙΕΚ, ούτως ώστε να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιούν τις δυνατότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία των μαθημάτων τους (κυρίως στα θεωρητικά) και πάντα σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και ποτέ σε αντικατάσταση της δια ζώσης κατάρτισης. Η καθιέρωσή της καθίσταται πλέον αναγκαία, αφού οι ειδικοί προβλέπουν, ότι δεν έχει τελειώσει η πανδημία και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα και στο ερχόμενο εξάμηνο! Προϋπόθεση απαραίτητη είναι το νομοθετικό πλαίσιο και η ρητή αναφορά στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ, πράγμα που προβλέπεται να συμπεριλαμβάνεται στο προσεχές νομοσχέδιο που θα φορά την ΕΕΚ και τα ΙΕΚ της χώρας.

Όλα τα ΔΙΕΚ παρά τις τεχνολογικές ελλείψεις και αδυναμίες, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του ΓΓ της ΓΓΕΕΚ&ΔΒΜ κ. Βούτσινου με την άμεση και θετική συνεργασία της συντριπτικής πλειοψηφίας των ωρομισθίων εκπαιδευτών τους, μερίμνησαν για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο τεχνολογικό μέσο προς το συμφέρον των καταρτιζομένων μας. Σημειωτέον δε, ότι στα Δ.ΙΕΚ μεγάλο τμήμα των μαθημάτων είναι εργαστηριακά, όπου δεν δύνανται να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως αν και σε κάποιες περιπτώσεις αναρτήθηκαν σημειώσεις, οδηγίες και ανετέθησαν εργασίες!

Η ΠΑΝΕΔΔΙΕΚ διαβεβαιώνει, ότι όλοι οι Διευθυντές των Δ.ΙΕΚ και το διοικητικό προσωπικό θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, προκειμένου να υλοποιήσουν την κατάρτιση των υπολειπομένων ωρών, συμπεριλαμβανομένης της Πρακτικής Άσκησης και Μαθητείας, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα τεθούν από τη Πολιτεία, προκειμένου να ολοκληρωθεί το Εαρινό εξάμηνο 2020A, με την αγαστή συνεργασία εκπαιδευτών και καταρτιζομένων μας.

Δεδομένου, ότι η Ελληνική Πολιτεία λειτούργησε άμεσα, αποφασιστικά και αποτελεσματικά μέχρι τώρα στην πανδημία του COVID – 19, είμαστε βέβαιοι ότι όλοι ενωμένοι, Υπουργείο Παιδείας, Διευθυντές, στελέχη, εκπαιδευτές και καταρτιζόμενοι θα κερδίσουμε το στοίχημα και της επόμενης μέρας, με δυνατά θεσμοθετημένα εργαλεία στα χέρια μας, για το καλό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που αγαπάμε και συνυπηρετούμε!"

Την ενημερωτική σελίδα για την Ενημέρωση των Σπουδαστών ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα νέα για τα ΔΙΕΚ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr