Σε κρίσιμη κατάσταση λόγω οικονομικών προβλημάτων το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας καθώς σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το διοικητικό συμβούλιο υπάρχουν πολύ μεγάλες καθυστερήσεις σε Λειτουργικά, Εκπαιδευτικά και κυρίως Οικονομικά Θέματα.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: 

Α. Δεν μπορεί να λειτουργήσει ο ΕΛΚΕ, αφού Πρόεδρός του έχει οριστεί η κα Παντέρα Αναστασία, ως Αναπληρωτής Προέδρου. Οι Αναπληρωτές Προέδρου όμως δεν εγκρίθηκαν από του Σ.Ι.

Β. Δεν μπορούν να υπογραφούν επιταγές, αφού ως Διατάκτες ορίζονται Αναπληρωτές Προέδρου (που δεν έχουν εγκριθεί από το ΣΙ).

Γ. Δεν υπάρχει Αναπληρωτής Προέδρου, για τα Οικονομικά Θέματα, ενώ είναι γνωστά τα προβλήματα που υπάρχουν στις Οικονομικές Υπηρεσίες, καθώς και τα προβλήματα με το Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα Οικονομικά θέματα πάνε πίσω, ο προϋπολογισμός του έτους 2015 κ.λ.π.

Δ. Δεν υπάρχει κανείς Αναπληρωτής, για να χειριστεί και να λύσει τα πολλά και πολλαπλά θέματα του νεοσύστατου Τ.Ε.Ι., Οικονομικά, Εκπαιδευτικά, Λειτουργικά κ.λ.π., τόσο στην έδρα του Τ.Ε.Ι., όσο και στην Χαλκίδα, Θήβα, Άμφισσα και Καρπενήσι. Προχθές για παράδειγμα οι φοιτητές έμειναν χωρίς θέρμανση στη Χαλκίδα και τις αμέσως επόμενες ημέρες δεν θα υπάρχει πετρέλαιο θέρμανσης.

Ε. Η τροποποίηση του Προϋπολογισμού δεν εγκρίθηκε από το Σ.Ι. έγκαιρα και το έτος 2014 έληξε. Πολλά οικονομικά θέματα έμειναν πίσω. Για παράδειγμα αναφέρουμε ότι τα Δικόγραφα έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή σε 615, ναι καλά ακούσατε 615, μεταξύ αυτών υπάρχουν και κατασχέσεις από τρίτους σε βάρος του Τ.Ε.Ι. Είχαμε εγγράψει στην Τροποποίηση του Προϋπολογισμού σχετικό ποσό για Νομικά και Δικαστικά θέματα και αποφάσεις, ποσό όμως που δεν εγκρίθηκε από το Σ.Ι.

Ζ. Η Κοσμητεία της Σ.Δ.Ο. λειτουργεί χωρίς Κοσμήτορα (εδώ και ένα χρόνο δεν έχει εγκριθεί από το Σ.Ι., παρ’ όλο ότι υπάρχει ένας και μοναδικός υποψήφιος Κοσμήτορας).

Η. Ό,τι έχει έρθει για έγκριση στο ΣΙ έχει σχεδόν, απορριφθεί ή αναβληθεί επ’ αόριστον. Ακόμα και θέματα που η έγκρισή τους απ’ το ΣΙ είναι Απλή ή Αυτονόητη Διαδικασία.

Θ. Δίνεται η εντύπωση πως το Τ.Ε.Ι. βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε Ομηρία, από το Σ.Ι. και κάθε φορά περνάει απ’ τη κλίνη του Προκρούστη.

Ι. Γιατί άραγε συμβαίνει αυτό; Όλοι είμαστε μέλη του ιδίου Ιδρύματος και εργαζόμαστε με κοινό σκοπό τη λειτουργία του (ή μήπως όχι ;). Είναι δυνατόν να επιχαίρει κανείς όταν το Ίδρυμα δεν λειτουργεί; Οι αρνήσεις, οι αναβολές ποιόν ωφελούν ;

Κ. Το νεοσύστατο Τ.Ε.Ι. εξακτινωμένο σε πέντε πόλεις και με πρόσθετες ιδιαιτερότητες, γνωστές σε όλους, είναι το μοναδικό από τα Τ.Ε.Ι. και τα Πανεπιστήμια της χώρας, που δεν διαθέτει Αναπληρωτές Προέδρου.

Λ. Πως, λοιπόν, θα Διοικηθεί;

Μ. Αν λόγου χάριν και τα μέλη της Συγκλήτου/Συνέλευσης σκεφτόταν έτσι, τι θα γινόταν, θα έκλεινε το Τ.Ε.Ι.;

Ν. Θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά, να ασχοληθούμε με την Οργάνωση του νέου Ιδρύματος, τη σωστή Λειτουργία του, την Εκπαιδευτική διαδικασία, την οργάνωση των Εργαστηρίων, την πρόσληψη Ε.Π. και λοιπού προσωπικού, την ευκαιρία που μας δίνεται μέσω του νέου ΕΣΠΑ, την καλύτερη Λειτουργία του ΕΛΚΕ, του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) και τόσα άλλα.

Ξ. Δυστυχώς κάποιοι, ορατοί και αόρατοι, φαίνεται σαν να μας εμποδίζουν, να μας αποπροσανατολίζουν και προσπαθούν να μας αναγκάσουν ν’ ασχοληθούμε με άλλα πράγματα άσχετα όμως και ξένα προς τα συμφέροντα του Ιδρύματος.

Ο. Η χώρα δοκιμάζεται αυτή τη στιγμή πολλαπλά και περνάει την πιο δύσκολη φάση της μεταπολεμικής περιόδου με επίκεντρο τα σοβαρά Οικονομικά Προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά μετακυλίονται σε κάθε χώρο και στον καθένα από εμάς. Έχουμε την πολυτέλεια για τέτοιες συμπεριφορές;

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr